Betere lonen en meer personeel moeten in alle non-profitsectoren

Succesvole actiedag in de zorgsector

Als de coronacrisis al iets positiefs kan opleveren, dan is het ongetwijfeld de gevoelige verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de non-profitsectoren. En terecht! Na de even forse als creatieve en coronabestendige actiedag in de non-profitsector is er voor een deel van het personeel heel wat bereikt.

De actiedag van 18 juni was een stevig succes, herinnert Olivier Remy zich. Als vakbondssecretaris van ACV Puls en mede-initiatiefnemer van de actiedag werd ook hij overspoeld door berichten van leuke actiemomenten en -momentjes in letterlijk talloze zorginstellingen. “De foto’s en video’s bleven maar binnenstromen op onze Whatsapp. We konden niet volgen om alles online te krijgen. Maar da’s goed he,” lacht hij als hij eraan terugdenkt. “Alles is nog altijd te vinden op www.samenvoorenpact.be. Meer dan 40 webpagina’s vol actiebeelden en steunbetuigingen aan het zorgpersoneel.”

En de gevolgen bleven gelukkig niet uit. “We hadden begin maart al een betoging van 9.000 werknemers gehad tegen de besparingen en de hoge werkdruk. Maar kort daarna kwam corona. Dat verscherpte de problemen nog veel meer. Het tekort aan personeel, aan werkmiddelen als mondmaskers, de wachtlijsten werden nog problematischer. Maar gelukkig kwam er ook een grote solidariteitsgolf op gang. Het applaus in de straten deed deugd. Structurele oplossingen dringen zich dus nog meer op. Begin juni zijn we dan onderhandelingen gestart met de federale overheid over meer middelen voor de federale non-profitsectoren,” legt hij uit.

Federaal akkoord

“Voor die federale sectoren (ziekenhuizen en thuisverpleging) hebben we eind juni een akkoord bereikt, met daarin drie grote luiken. Er wordt 500 miljoen uitgetrokken voor loonsverhogingen in de sector. Daarmee kunnen de lonen worden opgetrokken naar wat in de nieuwe barema’s voorzien is. Die nieuwe barema’s zijn er al een paar jaar, maar er was geen geld om ze effectief en voor iedereen in te voeren. Nu dus wel. Iedere werknemer in de zorgsector gaat dat voelen vanaf 2021. Daarnaast is er is 400 miljoen voorzien voor meer personeel. Daarin zitten ook plannen voor opleidingstrajecten die personeel van binnen en buiten de sector de kans moet geven om naar een zorgfunctie over te stappen, met behoud van loon tijdens die opleiding. En dan is er ook nog 100 miljoen uitgetrokken voor betere werkomstandigheden. Denk maar aan individuele vorming, burn-outpreventie, meer kansen voor deeltijdsen om meer te werken … Alles samen een akkoord van 1 miljard euro die geïnvesteerd word in de zorgsector. Dat is een groot bedrag. Maar het was dan ook al van 2002 geleden dat de lonen in de sector écht waren gestegen. Het gaat dus om een stevige inhaaloperatie meer dan 15 jaar.”

Vlaams overleg

Naast de federale zorgsector zijn er ook Vlaamse sectoren. Denk maar aan de ouderenzorg, het welzijnswerk, de gehandicaptenzorg, de sociale economie, de maatwerkbedrijven, cultuur, de revalidatiecentra en de kinderopvang. “In die sectoren is het overleg onlangs opgestart. Ook in Vlaanderen komt men dus in een stroomversnelling. De vorige keer heeft het overleg over een sociaal akkoord anderhalf jaar aangesleept. Nu is het opgestart op 8 juli met de duidelijk wil om tegen eind september een akkoord te hebben.
Wat daar gevraagd wordt, strookt helemaal met wat de federale onderhandelingen hebben opgeleverd. “Dezelfde drie blokken liggen op de onderhandelingstafel: meer loon, meer personeel en betere werkomstandigheden. We willen geen verschil tussen de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel in de Vlaamse en de federale sectoren. Gelijk loon voor gelijk werk blijft onze stelregel,” legt Olivier uit.
En ook in de andere Vlaamse non-profitsectoren moet een stap vooruit kunnen bezet worden. “Overal en in alle non-profitsectoren gelden dezelfde noden. Uit de werkbaarheidsmonitor, die periodiek de werkbaarheid in Vlaanderen meet, blijkt dat de werkbelasting in de sector groot is. Te weinig personeel, een grote psychosociale druk… Op maat van elke sector willen we een akkoord dat oplossingen biedt voor de reële problemen.

Na het succes in de federale sectoren, heeft Olivier ook positieve hoop op een goed Vlaams akkoord. “Maar the proof of the pudding is in the eating,” weet hij. “Het zal nu moeten blijken dat het de Vlaamse regering ook menens is en dat de werknemers van de non-profit voor de regering helden voor meer dan één dag zijn. En anders zullen we de druk moeten opvoeren met acties, creatief en opnieuw coronabestendig.. Dus laat ons vooral hopen dat het deze keer niet zover moet komen.”

Auteur: Jan Deceunynck
Foto: BelgaImage | PhotoNews