Bijna 4 op10 Europese werknemers doet aan telewerk

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een derde (37%) van de Europese werknemers als gevolg van de corona-pandemie telewerkt. Bij de 18-35-jarigen is dat zelfs gemiddeld 43% en in ons land meer dan 50%. Bijna een kwart (24%) van deze telewerkers had voor de pandemie nog nooit van thuis uit gewerkt. De vervaging van de grenzen tussen werk en privé vinden ze niet evident. Meer dan een kwart geeft aan vrije tijd op te offeren om het werk gedaan te krijgen. In Frankrijk hebben de sociale partners daarom collectieve afspraken afgedwongen voor telewerkers. In de Spaanse multinational Telefonica werd het afsprakenkader met de mondiale dienstenvakbond UNI Global Union uit 2019 onder het stof gehaald. Dat garandeert het recht op vrije tijd vanaf het formele einde van de werkdag. Voor werknemers die terugkeren naar de gewone werkplek sloot Telefonica eind mei een nieuw mondiaal akkoord af over een gefaseerde aanpak, in overleg met de vakbonden op lokaal niveau, met respect voor veiligheid en gezondheid en de nodige beschermmiddelen.

www.uniglobalunion.org