“Wie stemt, kan echt mee het verschil maken”

Gebruik je stem bij sociale verkiezingen!

Gebruik je stem. Maak het verschil. Sociale verkiezingen zijn er later dit jaar. Het is dé kans om je stem uit te brengen voor collega’s die jou in de komende jaren vertegenwoordigen in het sociaal overleg. Maar het is meer dan alleen maar ‘een bolletje kleuren’. Yasmine en Volker onderstrepen met plezier het belang van een sterke ACV-vertegenwoordiging in hun onderneming. “


Yasmine is 23, en werkt als zorgkundige in een woonzorgcentrum.

Puls Magazine: Wat betekenen de sociale verkiezingen voor jou?
Yasmine: “Het is cruciaal om te kunnen kiezen voor vakbondsmensen die 100% gaan voor de zorg van de bewoners en ‘werkbaar werk’. Door de hoge werkdruk moeten we elke taak veel te snel afhaspelen. Dat moet dringend worden aangepakt”.
Puls Magazine: Hoe voel je de aanwezigheid van ACV Puls in jouw organisatie?
Yasmine: “Je kan aan hen alles vragen. Maar ik zou liever alles zelf oplossen. Daarom wil ik me in de toekomst wel engageren voor de vakbondswerking”.
Puls Magazine: Waarom vind je het belangrijk om te stemmen in mei?
Yasmine: “Mijn stem zorgt er mee voor dat er mensen worden gekozen die de juiste doelstellingen vooropstellen en die het personeel enthousiast vertegenwoordigen in het bedrijf. Thema’s die echt belangrijk zijn, kan ik zo onrechtstreeks mee op de agenda zetten”.
Puls Magazine: Welk thema wil jij dan bovenaan de agenda zetten?
Yasmine: “Er moet meer worden geïnvesteerd in het personeel én in de bewoners. Het gaat over mensen die een serieuze som betalen voor een degelijke zorg. Het kan niet dat we besparen op de kap van mensen. Meer helpende handen zijn nodig!”.
Puls Magazine: Waarom zou iedereen zijn stem moeten uitbrengen?
Yasmine: “Wie stemt, kan echt mee het verschil maken. Hoe meer stemmers, des te meer impact we hebben in de sociale dialoog. De kracht van de vakbond zit hem in de omvang en de kwaliteit van de vakbondsploeg”.

Volker is 59, en werkt als relatiebeheerder ‘beleggen’ bij Belfius Bank

Puls Magazine: Wat betekenen sociale verkiezingen voor jou?
Volker: “Door de jaren heen heb ik gezien dat de positie van de werknemer serieus wordt uitgehold. Veel verworvenheden worden ondermijnd. De macht en kracht van werknemers worden stelselmatig verzwakt. Daarom is het noodzakelijk om te stemmen. Want het werkvolk heeft ook iets te zeggen”.
Puls Magazine: Waarom vind jij vakbondswerk echt belangrijk?
Volker: “Door de vele acties en stakingen uit het verleden zijn we er, in grote mate dankzij de vakbond, in geslaagd om onze positie als werknemer nog enigszins te verdedigen. Maar ik zie onze maatschappij veranderen. Veel jongeren stellen zich geen vragen bij de verworvenheden die er door de vakbond zijn gekomen. Ze beschouwen die als normaal. Stemmen voor de vakbond is belangrijk om verworvenheden te vrijwaren. Een goeie vakbond is echt wel noodzakelijk”.
Puls Magazine: Dus, stemmen op het ACV?
Volker: “Natuurlijk! Ik vind dat het ACV veel vaker kiest voor een constructieve dialoog dan anderen. Het ACV is voor mij de vakbond bij uitstek die realisme predikt, en die ook met alternatieve voorstellen komt indien nodig. Als je als werknemer een geloofwaardige stem wil hebben in de dialoog met de werkgever, moet je absoluut je stem uitbrengen”.
Puls Magazine: Welk thema moet voor jou bovenaan de vakbondsagenda staan?
Volker: “Het werk moet ‘werkbaar’ blijven voor de mensen. We moeten almaar meer presteren met minder mensen. Velen vallen uit met een burn-out, zijn langdurig ziek. Da’s geen toeval meer. Volgens mij zijn we de grens van het toelaatbare net voorbij”.

De sociale verkiezingen in België worden uitgesteld wegens het coronavirus. Wellicht zullen ze pas na de zomer plaatsvinden.

Kijk ook op www.stemacv.be

ACV staat ook klaar voor alle kaderleden!

ACV Kader roept kaderleden in bedrijven met sociale verkiezingen nadrukkelijk op om in mei hun stem uit te brengen. En dat liefst van al op een ACV-kandidaat. Wie stemt, geeft het signaal echt betrokken te willen zijn bij overleg en onderhandelingen over relevante thema’s.

Belang van stemmen

In tal van bedrijven raken kaderleden niet betrokken bij de sociale dialoog. Vaak krijgen ze zelfs geen plaats aan de onderhandelingstafel. Toch is het belangrijk om ook kaderleden te integreren in het sociaal overleg. Door de historische kloof tussen arbeiders en de hiërarchie is het voor werkgevers vaak moeilijk om een werknemersvertegenwoordiging voor kaderleden te accepteren.

Interesse genoeg

Professionals, teamleaders en kaderpersoneel hebben nood aan een helder gesprek over hun werksituatie, werkbaar werk en arbeidsvoorwaarden. Uit enquêtes, gesprekken en contacten weten we dat nogal wat kaderleden erg graag willen mee zoeken naar oplossingen.

Sociale dialoog werkt

Iedereen wordt beter van een dialoog die leidt tot meer transparante en eerlijke loonvoorwaarden en een beter evenwicht tussen werk en privétijd. Ook kaderleden krijgen via georganiseerd overleg en geloofwaardige spreekbuis.

Engagement van ACV

ACV Kader zal de verkozen vertegenwoordigers van het kaderpersoneel ook in de komende vier jaar bijstaan. Op basis van de opgebouwde expertise en de inbreng van de leden. We willen ook veel interactie met de achterban. Wil je meer weten over ons kiesprogramma? Mail ons via kader@acv-csc.be

 

Auteur: Tom Van Aken & Sandra Vercammen| Foto: Adobe Stock