Uitbetaling vakbondspremie

Internationale handel, vervoer en logistiek

Ben je tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 aangesloten bij ACV Puls en ben je tijdens deze periode ook minstens 1 dag tewerkgesteld in een onderneming die valt onder paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek)?  Dan heb je recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest wordt naar je thuisadres opgestuurd. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. Is er geen militant beschikbaar? Stuur het attest dan op naar het ACV Puls-secretariaat in je streek.
Had je eind februari nog geen attest voor de vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan even weten aan jouw vakbond ACV Puls.
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2020.

Metaalsector

In de metaalsector (paritair comité 209) wordt dit jaar een vakbonds­premie van 110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli.
De premie wordt betaald aan de gesyndiceerde bedienden en kaderleden die in 2019 werkten in de metaalsector. Onder PC 209 vallen alle metaalbedrijven met een productieactiviteit in België en de studiebureaus die voor die ondernemingen werken. Het gaat niet om garages, carrosseriebedrijven, de metaalhandel of de controleorganismen.
Om recht te hebben op de premie moet je in 2019 ten minste één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf en ten laatste op 1 oktober 2019 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met de bijdrage op het moment van de betaling.
Werkloze bedienden, gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben nog recht op deze vakbondspremie wanneer zij in 2019 minstens één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf (en aan de voorwaarden qua lidmaatschap voldoen).
Bedienden en kaderleden in de metaalsector, aangesloten bij de ACV Puls, krijgen een formulier. Dat formulier moet je ingevuld terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan het gewestelijke ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. Kreeg je geen formulier, neem dan contact op met het regionale ACV Puls-secretariaat. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.