Oostenrijkse vakbonden vragen 35-urenwerkweek voor zorgsector

De Oostenrijkse vakbonden GPA-djp en Vida schoven eind november 2019 met de werkgevers van de zorgsector rond de tafel om tot een collectieve arbeidsovereenkomst te komen. Sindsdien organiseerden de vakbonden tal van waarschuwingsacties om hun eis kracht bij te zetten. Die is duidelijk: de invoering van een 35-urige werkweek met volledig behoud van loon en personeelsaantallen. Dat moet een oplossing bieden voor het lichamelijk en emotioneel zware werk in de zorg. Volgens een studie heeft Oostenrijk tegen 2030 circa 76.000 verpleegkundigen extra nodig. Nu al geven sommigen gefrustreerd op en ontbreekt het aan een nieuwe generatie zorgverleners die klaar staan. Op 2 maart vond een zoveelste onderhandelingsronde plaats. De werkgevers waren voor het eerst bereid om over de eis te praten. Na twaalf uur onderhandelen boekten de sociale partners geen vooruitgang en zetten ze het overleg stop. De vakbonden roepen nu op tot stakingen in heel Oostenrijk om zo met een duidelijk signaal aan tafel te komen voor de volgende onderhandelingen.