Zonder genoeg vers bloed is er morgen geen vakbond meer

Jongeren zoeken en vinden inspiratie op congres in Kroatië

De jeugd is de toekomst en dus zijn jonge syndicalisten de toekomst van de vakbond. In België en in heel Europa. Om die jeugd een stem te geven op Europees niveau organiseerde de vakbondskoepel UNI Europa haar ‘jeugdcongres’ eind oktober in het Kroatische Zadar.

Jonge vakbondsmilitanten uit heel Europa kwamen bijeen om hun stem te laten horen onder de slogan: #nofuturewithoutyouth. De ACV Puls-delegatie bestond uit Nicky Boon (Colruyt), Ines Fraweel (studente sociaal werk), Stan De Spiegelaere (Europees Vakbondsinstituut) en Pieter Liagre (secretaris bij ACV Puls). Pieter: “Het was voor ons belangrijk om een diverse delegatie te sturen met mensen uit uiteenlopende sectoren, gelukkig werkte de chemie vanaf de eerste minuut uitstekend”.

Overal in Europa

De congresdeelnemers discussieerden over ‘precair werk’, jongeren en de vakbond, de toekomst van werk en de vraag wat de UNI-jongerendelegatie in de volgende jaren moet doen. Verder waren er workshops over het gebruik van sociale media en de vraag hoe de vakbond kan omgaan met het klimaatthema.
Nicky: “Vooral de uitwisseling van ervaringen was erg verrijkend. Als militant ken je de problemen in je eigen firma. Via nationale belangengroepen of vormingen merk je dat veel daarvan ook waar is voor heel het land. Maar op dit congres merkten we dat onze problemen overal in Europa voorkomen”.
Naast problemen kwamen ook goeie praktijken aan bod. Ines: “Zo blijkt dat er in Oostenrijk een speciale vakbondsvertegenwoordiger is om de belangen van jongeren met een leercontract te verdedigen. Met de uitbreiding van het duaal leren in België kan dat inspirerend zijn. En in Noorwegen zijn nulurencontracten onlangs officieel verboden”.

Knap werk in Praag

Stan: “Vooral de getuigenis van een Tsjechische vakbondsorganisator heeft me geraakt. Zij organiseert als jongere werknemers in de horeca in Praag. Het gaat dat niet alleen om arbeidsvoorwaarden maar ook om slechte huisvesting en flagrant anti-vakbondsgedrag van werkgevers. Als jonge vakbondsmilitante levert die vrouw daar ongelooflijk waardevol maar ook moeilijk werk”.
De ACV Puls-delegatie deed haar duit in het zakje door het Belgische systeem uit te leggen maar ook door concrete initiatieven te nemen. Op ons initiatief zal UNI Europa Youth bekijken hoe ze een soort van ‘jongerentest’ kunnen ontwikkelen voor cao’s en zal de jongerensectie op het UNI Europa-congres pleiten voor een standpunt over cao’s waarmee jongeren of nieuwe werknemers tegen slechtere voorwaarden worden aangeworven dan de reeds bestaande werknemers.
Stan: “Zulke cao’s zijn vaak gemakkelijke oplossingen op de korte termijn, maar de last komt op de schouders van de jonge of nieuwe werknemers en die zijn daardoor ook moeilijker te organiseren”.

Familiegevoel

Nicky: “Het was een bijzondere ervaring. Enerzijds ging er een nieuwe wereld voor me open, maar anderzijds voelde het allemaal best vertrouwd aan. Elke deelnemer heeft een eigen, unieke achtergrond, en toch voelt het als een familie waarin je terechtkomt”.
“Als het congres voor ons één iets heeft bereikt, dan is het wel dat het ons gesterkt heeft in ons engagement voor de vakbond”, vinden de deelnemers allemaal. “Door de vele gesprekken en contacten zijn we zonder twijfel betere en meer gemotiveerde vakbondsmensen geworden.”
En dat zal nodig zijn, want de toekomst van de jongeren in de vakbond (en dus de toekomst van de vakbond) is helemaal niet verzekerd. Hoewel het congres een erg verrijkende ervaring was, was het ook pijnlijk dat er uit verschillende regio’s heel weinig of geen militanten kwamen opdagen. Pieter: “Er waren grote delegaties uit Scandinavië, België en het Verenigd Koninkrijk. Maar de afwezigheid van vele landen en zelfs hele regio’s op het congres stemt tot nadenken. Dit onderstreept de nood aan internationale solidariteit en steun voor vakbondswerk in andere landen.”

Auteur: Jong ACV Puls | Foto Adobestock