Loon­barema’s worden opgetrokken in audio­visuele sector

“Duidelijke structuur geeft ook houvast aan werkgevers”

In de audiovisuele sector (paritair comité 227) worden de baremalonen – na moeilijke onderhandelingen – met 1,1% verhoogd. De werkgevers hielden lang het been stijf, maar hadden uiteindelijk toch oren naar de argumenten van de werknemersvertegenwoordigers.

Secretaris Tijs Hostyn voerde de gesprekken namens ACV Puls. “Barema’s verhogen is voor werkgevers natuurlijk nooit prettig. Maar werkgevers zijn wel vragende partij voor een duidelijke functieclassificatie, waarin alle bestaande functies uit de sector worden beschreven en gewogen. Die classificatie geeft hen houvast. Als sociale partners hebben we, samen, de verantwoordelijkheid om dit systeem te doen mee evolueren. Geregeld moet er iets worden aangepast. Er komen nieuwe functies bij, er verdwijnen andere functies. Het is ook voor de werkgevers belangrijk dat de classificatie van de functies up to date blijft. Wij koppelen daar de verwachting aan om ook de baremalonen aan te passen. Dat geeft ons kansen om ook de barema’s te verhogen.”

Het interprofessioneel overleg bepaalde dat de lonen in de sectoren met 1,1 % mochten stijgen. De werkgevers uit de audiovisuele sector wilden die marge gebruiken om de reële lonen te verhogen, maar niet de barema’s. Maar daar nam ACV Puls geen genoegen mee. “De reële lonen verhogen zonder iets aan de barema’s te doen, dat vergroot de kloof tussen de lonen van de anciens en de nieuwkomers, die meestal puur volgens barema worden betaald. Dat is voor ons geen optie. Ook zij moeten in gelijke mate profiteren van de loonstijging,” argumenteert Tijs. “Bovendien wordt ook in de kleine bedrijven in de sector, en dat zijn er heel veel, vooral volgens het barema betaald.”

Gedeelde bekommernis

In de aanloop naar de onderhandelingen overlegde ACV Puls ook uitgebreid met de verschillende beroepsgroepen uit de sector. “Denk bijvoorbeeld aan de monteurs, de journalisten, de regisseurs. Ook voor hen bleken de barema’s van groot belang. We stonden dus niet alleen met onze bekommernis.”
De werkgevers haalden aan dat de moeizame realiteit in de sector het niet mogelijk maakte om de barema’s op te trekken. Tijs: “Het klopt inderdaad dat de sector het moeilijk heeft. De concurrentie met relatieve nieuwkomers als Netflix, Disney, Amazon en Apple TV is groot en verkleint de marges van de traditionele tv-bedrijven. En de reclame-inkomsten zakken doordat Google en Facebook een steeds groter deel van de advertentiemarkt inpalmen. Dat klopt allemaal”.

“Maar het interprofessioneel akkoord hield al meer dan genoeg rekening met de economische context. De loonmarge werd beperkt tot 1,1 % omdat de werkgevers al weer schermden met klassiekers zoals de internationale concurrentiepositie en de historische loonhandicap. Die moeilijke realiteit ís dus al verrekend. Hetzelfde argument moet niet nog een tweede keer worden ingeroepen om de loonmarge nóg meer te verkleinen.”

Tien goede redenen om loonbarema’s te gebruiken

ACV Puls hamert al jaren op het belang van sterke loonbarema’s. En de vakbond heeft daar ook goede redenen voor. Niet alleen de werknemers varen er wel bij. Ook de werkgevers hebben baat bij barema’s.

  1. Barema’s zijn duidelijk en transparant en bieden houvast. Het barema vertelt je wat je op elk moment in je loopbaan moet krijgen.
  2. Ze zijn de objectiefste parameter om loonverschillen te verantwoorden. ‘Gelijk loon voor gelijkwaardig werk’ is een belangrijk principe.
  3. Ze zijn een middel om goede werknemers te houden… en tot aan het eind van hun loopbaan te blijven motiveren.
  4. Ze maken het mogelijk om individuele competenties en prestaties ‘bovenop’ te vergoeden. Extra’s bovenop het barema zijn altijd mogelijk.
  5. Ze motiveren in plaats van te demotiveren. Er worden immers vooraf goede afspraken gemaakt over wat je krijgt, waarvoor en wanneer.
  6. Ze voorkomen discriminatie. Barema’s zorgen voor meer ‘genderneutraliteit’.
  7. Ze zijn controleerbaar en afdwingbaar. Je kan op elk moment checken of je loon correct wordt betaald.
  8. Ze creëren voorspelbaarheid voor werkgevers. Barema’s stellen werkgevers in staat om eenvoudig de loonkosten te berekenen.
  9. Ze zorgen voor administratieve eenvoud. Barema’s voorkomen ingewikkelde structuren en processen om te bepalen wie opslag krijgt en hoe groot die opslag moet zijn.
  10. Ze maken het mogelijk om goedkoop en automatisch te vergelijken met ‘de markt’. Marktconforme sectorbarema’s kunnen een enorme besparing zijn voor werkgevers.

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Shutterstock en Adobestock