Ook bij vertrek wegens ‘medische overmacht’ is er recht op outplacement

Tot voor kort had je twee regelingen voor outplacement. Sinds 29 april 2019 is er een derde regeling bijgekomen. Die extra regeling geeft een recht op outplacementbegeleiding aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen doordat de werkgever zich heeft beroepen op ‘medische overmacht’.

Het was noodzakelijk om een derde regeling te voorzien omdat de algemene en bijzondere regelingen voor outplacement alleen gelden bij een ontslag door de werkgever. Wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht, is er géén ontslag. De arbeidsrelatie stopzetten wegens (medische) overmacht wordt immers niet beschouwd als een ‘gewoon’ ontslag: een overmachtssituatie ontstaat buiten de wil van beide partijen, en geen van beide partijen treft schuld.
De extra regeling voor outplacement is alleen van toepassing wanneer het de werkgever is die overmacht inroept. Ze is niet van toepassing wanneer het de werknemer is die zich beroept op medische overmacht om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Ze is evenmin van toepassing wanneer werkgever én werknemer gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet dit outplacement beantwoorden? De werkgever moet dit outplacementaanbod uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na de beëindiging van de overeenkomst doen. De wet legt nog enkele voorwaarden op: het aanbod moet schriftelijk gebeuren, het moet een waarde van 1.800 euro hebben en het moet op maat van de arbeidsongeschikte werknemer zijn.
Stemt de werknemer (schriftelijk) tijdig in met het aanbod? Dan heeft hij recht op een outplacementbegeleiding van minstens dertig 30 uren gedurende een periode van 3 maanden, te tellen vanaf zijn akkoord. De adviserende arts van het ziekenfonds moet worden geïnformeerd over de start en de inhoud van de outplacementbegeleiding binnen een termijn van 15 dagen na de start ervan. De werknemer moet zelf de adviserende arts informeren. Maar dit kan ook gebeuren door het outplacementbureau, als de werknemer daarmee akkoord is.

Niet verplicht

De werknemer is niet verplicht het outplacementaanbod te aanvaarden. Het is immers mogelijk dat hij een outplacementbegeleiding niet aangewezen acht, bijvoorbeeld omdat hij gedurende een zekere periode medisch niet in staat is om ze te volgen. Reageert de werknemer niet schriftelijk binnen de vier weken na het aanbod? Dan vervalt zijn recht op outplacementbegeleiding.

Foto: Shutterstock