Geslaagde start voor lidmaatschap United Freelancers

Aanbod voor zelfstandigen zonder personeel

Op 3 juni 2019 werd een nieuw ACV-kindje geboren: United Freelancers. Met dit lidmaatschap wil het ACV freelancers en zelfstandigen zonder personeel gelijke diensten aanbieden als werknemers in dienstverband, aangepast aan hun noden. United Freelancers richt zich tot zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en freelancers die voor één of een beperkt aantal opdrachtgevers werken, en ook op zelfstandigen in bijberoep en op bijklussers via digitale platformen. ACV Puls was van bij de start één van de trekkers.

Als betrokken vakbond merkte ACV Puls dat er meer en meer er vormen van zelfstandig werken op de werkvloer opdoken. Soms kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid, maar even vaak is werken in loondienst geen optie; omdat het niet wordt voorgesteld of omdat er goede redenen zijn om het niet te doen. Met United Freelancers wil het ACV inspelen op deze trend. Zo wordt er kennis verzameld rond de nieuwe manieren van werken, ondersteunt het ACV diegenen die het nodig hebben en positioneert het zich als moderne vakbond die inspeelt op de tendensen op de arbeidsmarkt.
Dat er onder de werkende bevolking nood was aan zo’n dienstverlening beaamt Christophe Boribon van het kenniscentrum van United Freelancers: “Sinds de start van United Freelancers hebben we al zo’n 300 dossiers behandeld. Dat gaat van eenvoudige vragen tot meer complexe dossiers zoals nazicht van contracten en vragen over sociale bijdragen van zelfstandigen. Indien nodig vragen we ook achterstallige betalingen op bij de opdrachtgever of starten we een dossier om een zelfstandige te herkwalificeren tot werknemer.”
Het contact met de freelancers leert dat zij gelijkaardige noden hebben als collega’s met een arbeidsovereenkomst. Iedereen die werkt, heeft baat bij goede werkomstandigheden, een degelijk inkomen en een optimale balans werk-privé. De reacties van de betrokkenen op United Freelancers zijn dan ook overwegend positief. Daarnaast is United Freelancers ook een vorm van service naar bestaande ACV-leden. Heel wat ACV-leden zijn immers zelfstandige in bijberoep en die kunnen nu met hun vragen terecht bij hun vertrouwde vakbond.

Meer weten?
Kenniscentrum United Freelancers : 02 244 31 00. E-mailen kan naar unitedfreelancers@acv-csc.be. En er is ook www.unitedfreelancers.be. Ook te volgen via Facebook en LinkedIn.

De uitbouw van United Freelancers is een van de vernieuwingstrajecten waarmee ACV Puls zich wil profileren als een partner gedurende de hele loopbaan. Dat United Freelancers hier een passend puzzelstuk in is, blijkt uit het feit dat meer dan 40% van de behandelde dossiers vragen van leden van ACV Puls zijn.

Auteur: Joep Vanderbeke | Foto: Shutterstock