Vakbond vraagt onderzoek naar ultrafijn stof op luchthaven

Het ACV wil dat er wetenschappelijk onderzoek komt naar de uitstoot van ultrafijn stof op Brussels Airport, de luchthaven van Zaventem. Studies in het buitenland leverden alvast verontrustende resultaten op. En de gezondheidsrisico’s blijken navenant.
Aanleiding voor de bezorgdheid van het ACV is een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland, berichtte de openbare omroep VRT. Daaruit blijkt dat mensen die in de buurt van de luchthaven van Schiphol wonen, regelmatig worden blootgesteld aan ultrafijne stofdeeltjes. En zij hebben ook een hoger risico op long- en hartaandoeningen.
Ultrafijn stof zijn deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Het lichaam krijgt die deeltjes moeilijker weg uit de longen dan grotere deeltjes fijn stof, waardoor ze ook in de bloedsomloop en in andere organen kunnen belanden.
Ook in ons land staan er meetstations in Evere, Diegem, Steenokkerzeel en Kampenhout. En die tonen: hoe dichter je bij de luchthaven komt, des te meer ultrafijn stof. Maar op de luchthaven zelf staan geen meetpunten. Nochtans wees Deens onderzoek in 2012 al op alarmerend hoge waarden ultrafijn stof op het tarmac van de luchthavens van Kopenhagen en Aalborg.
Het ACV wil dat er ook in Zaventem meetpunten komen én dat de Vlaamse overheid grenswaarden vastlegt. “Je kunt wel meten, maar als je niet begint te onderzoeken op welk punt er risico is, is het heel moeilijk om in discussie te gaan met de luchthaven en de bedrijven die daar actief zijn”, stelt secretaris Hans Elsen van ACV Puls.
In afwachting van de resultaten van het onderzoek wil de vakbond dat er op z’n minst voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico’s voor de werknemers van de luchthaven te beperken.