Klemtoon op koopkracht en werkbaar werk in voedingsindustrie

Na maanden van onderhandelen werd op 1 juli 2019 een nieuw sectorakkoord ondertekend voor de bedienden in de voedingsindustrie. De klemtoon lag op koopkracht, maar ook op duurzaam en werkbaar werk. Het is nu aan de bedrijven om dit akkoord nog beter in te vullen, met name daar waar er vakbondsafgevaardigden zijn.

Loon

Er is 1,1% loonmarge voor onderhandelingen op ondernemingsvlak. Als er op bedrijfsvlak geen akkoord (cao) wordt bereikt tegen 15 december 2019, geldt een algemene regeling: de werknemers krijgen dan vóór 25 december 2019 een (bruto) premie van 400 euro, en de effectieve lonen moeten op 1 januari 2020 worden verhoogd met 1,1%.

Vervoerskosten

De tussenkomst in de vervoerskosten met openbaar vervoer wordt opgetrokken naar 80%. En de fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per effectief afgelegde km, dit met ingang vanaf 1 januari 2020.

Eindeloopbaan

De mogelijkheden voor SWT en landingsbaan worden in de sector maximaal ingevuld. De premie bij een halftijdse landingsbaan wordt vanaf 1 juli 2019 verhoogd naar 97 euro. Vanaf januari 2020 komt er ook een premie voor een 4/5 landingsbaan.
Het systeem van eindeloopbaandagen wordt vanaf 1 juli 2019 verbeterd (als er minstens 10 jaar anciënniteit is). Vanaf de leeftijd van 55 komt er één dag extra bij. En de bestaande dagen – maximaal 6 – worden vervroegd van 60 naar 59 jaar.
Er wordt ook vanaf 2020 een tussenkomst voorzien voor kinderopvang. Het gaat om 2 euro per dag en maximaal 460 euro per jaar.Tegen juni 2020 moeten alle bedrijven met een vakbondsafvaardiging een cao over werkbaar werk hebben. Bestaande cao’s worden geëvalueerd. Als de gevraagde cao er niet op tijd komt, is een sanctie mogelijk vanaf 2021.   |

De hele tekst van de cao in de voedingsindustrie vind je op www.acv-puls.be

 

Auteur: Karin Schaerlaekens | Foto: BelgaImage