Akkoord voor 67.400 bedienden uit metaalsector

Begin juli hebben de werkgeversorganisatie Agoria en de bediendebonden een nieuw sectorakkoord gesloten voor de 67.400 bedienden uit de metaal. Een maximale invulling van de weliswaar te beperkte loonmarge van 1,1%, betere mobiliteitsvergoedingen, eindeloopbaanregelingen en een volwaardig sociaal overleg voor kaderleden zijn de speerpunten.

Op 1 juli 2019 zijn de lonen met 1,1% omhoog gegaan. De sectorale minimum maandlonen stijgen met 52,25 euro. In de ondernemingen kan worden onderhandeld over een andere invulling van de koopkrachtverhoging.
Voor kaderleden die tot nog toe de sectorale koopkrachtverhoging niet krijgen, kan de lokale vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dit wel te doen en afspraken maken over de manier waarop. Een primeur voor de metaalsector!
Een nieuw en beter systeem van sectorale mobiliteitsvergoedingen bij gebruik van privé vervoermiddelen – auto, motorfiets, fiets – komt er vanaf 1 januari 2020. Dan zullen alle werknemers van de metaal recht hebben op dezelfde werkgeverstussenkomst. Voor zover hun bruto maandloon niet hoger is dan 4.960 euro.

Het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voor opleiding en 51 maanden met zorgmotief. Een landingsbaan met 1/5 loopbaanvermindering kan vanaf 55 jaar. Met loopbaanvermindering tot 1/2 vanaf 57 jaar. Op voorwaarde dat je 35 jaar beroepsloopbaan hebt of een tijdlang een ‘zwaar beroep’ hebt gehad. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan ook nog, maar dan zonder onderbrekingsuitkering want dat is door de regering afgeschaft!
Tot 30 juni 2021 kan je nog vanaf 59 jaar en binnen de wettelijke loopbaanvoorwaarden met SWT (brugpensioen) gaan.
De werkgevers engageren zich om vanaf 2020 gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijdse werknemer te besteden aan beroepsopleiding. En je individueel opleidingsrecht wordt opgetrokken van 1 naar 2 dagen per jaar.
Een aantal bedrijven sluit kaderleden nog altijd uit van het recht op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Tegen eind juni 2020 willen we hiervoor op sectorvlak een adequate oplossing vinden.

Tot slot gaan we een project uitwerken om werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid voor arbeiders, bedienden en kaderleden te bevorderen. 
Meer info lees je op www.acv-puls.be (sectoren – metaal)

 

Auteur: Philippe Bervoets | Foto: Shutterstock