Bedenkelijke overnemers doen Corelio Printing de das om

Koper Moderna Printing choqueert door terug te krabbelen

De drukkerij Corelio Printing (Erpe-Mere) is in augustus failliet verklaard en werd uiteindelijk overgenomen door concurrent Moderna Printing (Beringen-Paal). Maar Moderna zorgde voor een uitermate bittere ‘verrassing’ door de overname af te blazen. Ontgoocheling alom, niet in het minst bij de overgebleven werknemers. Een degelijke onderneming gaat ter ziele als gevolg van bedenkelijke praktijken.

Corelio Printing drukte onder meer DS Magazine en de Vlaamse Elle maar ook Paris Match en Nederlandse bladen als Linda en Vrij Nederland. Ook ACV-magazines zoals Ons Recht en Vakbeweging werden er gemaakt. Het septembernummer van Ons Recht rolde nog op de valreep van de persen.
“De gebeurtenissen bij Corelio Printing zijn een schoolvoorbeeld van hoe een degelijk bedrijf met bekwaam en gemotiveerd personeel en goede producten kan worden verknoeid door mismanagement”, bevestigt Ann Verhelst, vakbondssecretaris bij ACV BIE. Ook zij is geschokt door het afhaken van Moderna Printing. “Dit is ongezien”, is de teneur in vakbondskringen.

Het Volk

De handelsdrukkerij werd in 1994, samen met de krant Het Volk, door het ACV verkocht aan de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die later haar naam veranderde in Corelio. De verkoop was een verlies voor de christelijke arbeidersbeweging. In 2008 verdween de titel Het Volk uit het Vlaamse krantenlandschap. Maar de handelsdrukkerij bestond nog steeds, onder de naam Corelio Printing. “De VUM verwachtte niet al te veel van de handelsdrukkerij, maar uiteindelijk bleek die meer dan behoorlijk te presteren”, vertelt Ann. “Dat leidde op zeker ogenblik toch tot de nodige investeringen”.
In oktober 2008 legde Corelio de hand op Nevada-Nimifi, een handelsdrukkerij in Anderlecht. Het duurde niet lang of er werd gereorganiseerd bij die drukkerij. “Voor de werknemers die daar weg moesten, konden de vakbonden een schitterend sociaal plan sluiten”, herinnert Ann zich. “Maar Corelio Printing moest dat sociaal plan wel financieren, en werd nog met andere schulden opgezadeld. De twee drukkerijen hadden verschillende bedrijfsculturen, en ook de syndicale culturen en de loon- en arbeidsvoorwaarden waren niet dezelfde. Na verloop van tijd werden alle activiteiten samengetrokken in Erpe-Mere”.

Circle Media Group

In maart 2018 werd Corelio Printing door Corelio (nu Mediahuis) verkocht aan de Circle Media Group. Maar al gauw bleek die deal een miskleun van formaat.

Ann Verhelst: “Niemand moet mij wijsmaken dat het faillissement van Corelio Printing te wijten is aan de krimpende volumes in de grafische sector. Dat is helemaal niet de oorzaak, want er was op zich werk genoeg. Er zijn diverse redenen voor de financiële ademnood die het bedrijf ondervond. Om te beginnen werd er een tijdlang veel volume binnengehaald zonder genoeg te letten op het betaalgedrag van de nieuwe klanten. Heel wat van die klanten waren Franse bedrijven die te laat betaalden. Gevolg: er werden veel kosten gemaakt, maar daar stonden te weinig inkomsten tegenover. Op zeker moment wilde Corelio van de drukkerij in Erpe-Mere vanaf, en werd een deal gesloten met Circle Media Group; achteraf bekeken was dat de doodsteek. CMG werd gerund door een Grieks-Cyprioot die zich gedroeg als een crimineel. De man is nu met de noorderzon verdwenen, volgens de geruchten zou hij naar Thailand zijn gevlucht”.

Circle Media Group overkoepelde drukkerijen in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Engeland, Finland. Ondertussen is voor een aantal van die drukkerijen het doek gevallen. Ook bijvoorbeeld voor Hélio in Charleroi, dat begin dit jaar failliet ging. “In Europese vakbondskringen heerste het nodige wantrouwen tegenover CMG”, weet Ann. “De groep deed heel wat overnames maar beschikte over weinig cash. Toen een Spaanse drukkerij in geldnood kwam, werd Corelio Printing gedwongen om een zware factuur te betalen van dat zusterbedrijf. Van dat bedrag kwam maar een fractie terug naar de Belgische drukkerij”.


Verbetervoorstellen

In Erpe-Mere wilde CMG het personeel inkrimpen en de loonkosten verminderen. Die ambitie leidde logischerwijze tot onderhandelingen met de vakbonden. “Eigenlijk waren dat heel bizarre onderhandelingen”, herinnert Ann zich. “CMG stelde zich weinig ernstig op. In de afgelopen drie tot vier jaar formuleerden de arbeiders een hele reeks verbetervoorstellen maar de directie luisterde daar amper of niet naar. Dat maakte het wantrouwen en de verbittering bij de werknemers alleen maar groter.”
De zeer stroeve onderhandelingen resulteerden nooit in een akkoord over een besparingsplan. Corelio Printing bleef dus voort roeien met de riemen die het had. Een aantal personeelsleden zocht uit eigen beweging ander werk. Ook de plant manager hield het voor bekeken. En bij het personeel liepen de frustraties hoog op. Wat moesten ze denken van zo’n roekeloze aandeelhouder?
Uiteindelijk moest Corelio Printing de boeken neerleggen. Na erg spannende en beproevende weken leek het bedrijf te worden gered door Moderna Printing, de drukkerij van de Limburgse familie Bongaerts. De overnemer wilde slechts 90 van de 167 jobs redden (in totaal waren er zo’n 200 werknemers, langdurig zieken meegeteld, nvdr). Er leek weer wat hoop te zijn, maar Moderna Printing verbaasde iedereen zeer onaangenaam door de deal alsnog te annuleren.

Gangsterpraktijken

In het hele Circle Media Group-verhaal is enorm veel geld in rook opgegaan. Insiders bij de drukkerij spreken zonder aarzeling van gangsterpraktijken. Zal er nog veel geld worden teruggevonden? Ann Verhelst is nuchter: “Ongetwijfeld zijn er allerlei constructies bedacht door de vroegere aandeelhouders. Zij zullen alles in het werk stellen om de dans te ontspringen en niet te worden aangesproken op hun rol. Het is nu aan de curatoren om zoveel mogelijk uit te zoeken wat er allemaal is mispeuterd”.
“Pijnlijk voor de werknemers die hun werk verliezen is dat sommigen financiële schade zullen lijden omdat het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen de achterstallige vergoedingen en opzegvergoedingen maar tot een bepaald plafond uitbetaalt. En er is niet alleen de financiële kant. De werknemers spelen ook een stuk familie kwijt, een deel van hun identiteit. Ze voelden zich sterk betrokken bij het wel en wee van de drukkerij. Ze deden allerlei voorstellen om de situatie te verbeteren maar werden meestal genegeerd. Heel frustrerend”.
De Limburgse overnemer wilde Corelio Printing voortzetten onder de naam Rothoma. Maar dat feest ging dus niet door: de familie Bongaerts krabbelde terug. Grote verbijstering bij werknemers, vakbonden, klanten, leveranciers.
Volgens de familie Bongaerts haakten de banken en ‘enkele sleutelfiguren’ in de drukkerij af. Maar vakbondskringen zeggen dat sommige klanten het vertrouwen waren kwijtgespeeld en dat Moderna Printing ‘onrealistische prijsstijgingen’ wilde opleggen.
De curatoren van Corelio Printing, Marga Pieters en Adriaan Dauwe, zijn not amused over het hallucinante gedrag van Moderna Printing. Zij houden vol dat de overname was ondertekend en dat de Limburgers hun verplichtingen moeten nakomen.

Auteur: Denis Bouwen | Foto: Corelio Printing