Welzijn Europese jongeren lijdt nog altijd onder economische crisis

Eurofound, een Europees agentschap ter bevordering van de levens- en arbeidssituatie, publiceerde begin juli een rapport over de ongelijke toegang van jongeren tot ondersteunende diensten. In de EU riskeert 14% van de jongvolwassenen een depressie te ontwikkelen. 4% van de jongeren tussen 15-24 jaar heeft al een chronische depressie. Jonge vrouwen hebben meer kans om niet tewerkgesteld of in opleiding te zijn. Hierdoor is het risico groter om aan symptomen van depressie te lijden.
In de voorbije decennia was er in diverse EU-lidstaten een dramatische stijging van het aantal jongeren en kinderen die dakloos zijn. Bijna 3 op 10 kinderen lopen het risico om in armoede terecht te komen. Zelfs in economisch ontwikkelde landen zie je een marginalisering van jonge mensen. Zo was er in Zweden in de periode 2011-2017 een stijging met 60% voor de noodopvang bij kinderen. In Nederland is in de periode 2013-2018 het aantal dakloze kinderen met 60% gestegen. In Ierland, Frankrijk en Denemarken is 1 op 3 geregistreerde daklozen een kind. Een aanzienlijk deel van de jongeren krijgt maar moeilijk toegang tot gezondheidsdiensten en andere publieke diensten. Dat heeft te maken met psychologische en financiële factoren.
Al deze trends neemt Eurofound waar sinds de economische crisis van 10 jaar geleden. Het agentschap roept de Europese Commissie op om in heel het beleid specifieke aandacht te hebben voor jongeren. “Er wordt dikwijls gezegd dat jongeren de toekomst zijn maar ze zijn ook het heden. Daarom is het noodzakelijk om passende en toegankelijke diensten te voorzien voor en met jongeren”, zegt Eurofound.

www.eurofound.europa.eu