Project Talentmobiliteit geeft bankpersoneel nieuwe kansen

Verlies van banen dwingt tot creativiteit

De financiële sector beleeft een fundamentele transformatie. Sinds de crisis van 2008 hebben de banken in België 20.000 banen geschrapt. Een negatieve trend die in de komende tien jaar zal aanhouden. De financiële sector wordt ook meer en meer een technologiesector waarin innovaties elkaar snel opvolgen. Veel rollen die een bank vandaag speelt, zullen in de toekomst niet meer bestaan. En dat heeft ook een effect op de werknemers. Morgen zullen zij andere competenties nodig hebben dan vandaag. Sommige functies zullen veranderen of zelfs verdwijnen.


De banken zetten in eerste instantie zelf in op interne mobiliteitsplannen. Werknemers die hun job zullen verliezen, worden gecoacht naar een andere job bij de bank. Maar door de digitalisering wordt de kloof op het vlak van vaardigheden en competenties almaar groter. Gevolg: het wordt moeilijker om werknemers binnen de bank een nieuwe uitdaging te geven.
De sector heeft daarom het project ‘Talentmobiliteit’ bedacht. Het project begeleidt werknemers van job naar job, ook en vooral buiten de financiële sector. Wat het project bijzonder maakt, is de benadering op maat. Wie meedoet, krijgt een individuele coaching en training en kan stage lopen. Het doel is om werknemers langer aan het werk te houden met het oog op een uitdagende en duurzame loopbaan. Mensen moeten met goesting aan de slag blijven. En blijven groeien in hun professionele parcours.

Vier formules

Het project biedt 4 formules aan waarbij coaching en begeleiding centraal staan.
Elke bank kiest zelf welke formule(s) ze aanbiedt én welke werknemers kunnen instappen. De werknemer beslist wel zelf of hij effectief de stap zet.

Formule 1 en 2

De eerste twee formules gaan over coaching en (tot) 3 weken of 3 maanden proef. De werknemer wordt individueel gecoacht. Samen met een coach wordt een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan opgesteld. Dan kan er worden gekozen voor werkplek-leren. Daarbij draait de werknemer tot 3 weken (formule 1) of tot 3 maanden (formule 2) proef bij een toekomstige werkgever. Zo kan hij ervaring opdoen en kijken of de nieuwe functie hem bevalt.

Formule 3

Experience@Work is de naam van de derde formule. Ervaren werknemers kunnen via het platform Experience@Work hun kennis en ervaring aan het einde van hun loopbaan delen met andere werkgevers, zonder hun huidige voordelen te moeten opgeven. Werknemers blijven op de payroll van de bank staan. De nieuwe werkgever betaalt aan de bank.

Formule 4

Bridge to Work is formule nummer 4. Op het platform Bridge to Work vind je als werknemer heel wat werkaanbiedingen. Dit platform richt zich in de eerste plaats tot senior medewerkers die zich nog actief willen inzetten bij werkgevers die specifiek op zoek zijn naar expertise; maar het staat wel open voor alle werknemers. Vindt de werknemer een job die bij hem past, dan kan hij solliciteren en komt hij op de payroll van de nieuwe werkgever terecht.

Akkoorden met zorg en logistiek

De financiële sector sluit samenwerkingsakkoorden met sectoren die er moeilijk in slagen om de juiste mensen aan te trekken maar wel aantrekkelijke jobs hebben. Zo is er al een protocol-akkoord met de zorgsector afgesloten. Werknemers die instappen, maken de overstap naar een zorginstelling. Ze sluiten een contract af met de zorginstelling en worden betaald door de zorginstelling. Opleidingen worden gefinancierd vanuit het paritair fonds van de zorgsector. Ook met de sector van de logistiek is er ondertussen een akkoord gesloten. |

Neem zeker een kijkje op www.talentmobiliteit.be

Luc werkt nu als klusjesman bij Studio 100

“33 jaar bij de bank, een hele mooie tijd. Maar met de jaren kon ik minder goed om met de stress die bij de job kwam kijken. Toen leerde ik op onze website Experience@Work kennen. Dat was het gewoon! Werken als klusjesman voor Studio 100 en nog steeds je loon van de bank krijgen. Dat geeft voldoening én zekerheid. Mijn collega’s schrokken wel toen ik het vertelde. Ze wisten niet eens dat ik handig was. Vandaag zijn er een aantal collega’s die ook een switch overwegen. Ik was de eerste hier en kan het zeker aanbevelen. Ik heb veel minder stress en zet nu tot 16.000 stappen per dag. En iedereen vertelt me hoe goed ik er uitzie.”

Kristin zocht naar extra zingeving

“Ik heb mijn hele carrière bij de bank gewerkt en had de laatste jaren ook een mooie kaderfunctie. Maar al die tijd zocht ik naar extra zingeving. In 2017 nam ik afscheid van de bank voor een nieuwe wending in mijn leven, als hulpverlener. Het verbaasde niemand dat ik voor de zorgsector koos. Ik was altijd al geïnteresseerd in het verhaal achter de mensen. Het was tijd om iets terug te geven aan de maatschappij. Dat lukt me aardig in het woonzorgcentrum waar ik nu werk. Had ik dat niet gedaan, dan zat ik ondertussen misschien thuis met een burn-out. Wanneer ik nu ‘s avonds naar huis ga, laat ik het werk gewoon achter me. Mijn tijd en energie gaan dan naar piano spelen, wandelen of tuinieren.”

De namen van de getuigen zijn verzonnen om hun privacy te beschermen.

Banken kunnen niet anders dan strategisch hervormen

Binnen vijf jaar zal 1 op de 10 banken kopje onder gaan, zo moet blijken uit een recent rapport van het adviesbureau A.T. Kearney. Klopt die voorspelling?


Het bancaire landschap verandert tegen een razendsnel tempo. In de voorbije tien jaar is het aantal bankkantoren met meer dan een derde verminderd, het aantal abonnementen op internet- en mobiel bankieren is exponentieel gestegen, het consumentengedrag is drastisch veranderd. Deze ontwikkelingen, de aanhoudende lage rente en een almaar complexere regelgeving dwongen de banken al tot serieuze hervormingen.
En er zal nog veel meer nodig zijn om te overleven. De banken zullen strategische transformaties moeten doorvoeren. Ze zullen de klant een ‘superieure dienstverlening’ moeten kunnen bieden, onder meer door innovatieve diensten en producten te lanceren.
Maar dit is haalbaar. Er is absoluut een toekomst voor onze banksector! Net zoals ons land een pionier was in het standaardiseren van betalingen over de banken heen, kan het dat opnieuw zijn in een aantal nieuwe digitale diensten die de consument beter helpen met zijn persoonlijk financieel beheer. Te vervullen voorwaarden zijn dan wel dat de banken snel en eensgezind actie ondernemen, dat ze allemaal aan hetzelfde zeel trekken, dat ze partnerships aangaan om tot innovatieve oplossingen te komen en dat er aanpassingen komen aan de erg strakke en vertragend werkende regelgeving.

Ook zullen de banken moeten blijven werken aan een langetermijnrelatie met hun klanten en een vertrouwensband behouden want op dat punt heb je niet al te veel aan een computer. Belangrijk ook is om voortdurend te blijven investeren in de werknemers om ervoor te zorgen dat ook zij meekunnen op de digitale rollercoaster. Als de banken erin slagen om hun klanten het comfort en de dienstverlening te geven die ze gewend zijn van topbedrijven uit andere sectoren dan is hun toekomst verzekerd.
ACV Puls wil zoveel mogelijk meewerken aan deze ingrijpende transformaties. Vanuit onze eigen vakbondsvisie zullen we mee bouwen aan de oplossingen van morgen, altijd met als motto dat ‘digitaal’ ook op een sociale manier kan.

Auteur: Elke Maes | Foto: BelgaImage | Cartoon: Klier