Beschutte werkplaatsen

Sinds 29 mei 2019 wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen (paritair comité 327) de vakbondspremie uitbetaald. Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 15 december 2018 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens één dag gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector van de beschutte werkplaatsen. De premie geldt niet voor uitzendkrachten en jobstudenten. De premie bedraagt 90 euro of 7,5 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.
De rechthebbenden kregen van hun werkgever een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de premie. Dat attest moet worden terugbezorgd aan de Dienst Vakbondspremies van ACV Puls, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of aan het plaatselijke ACV Puls -secretariaat.

Diensten en organismen voor technische controle

Tussen 1 juni en 31 augustus 2019 wordt aan de gesyndiceerde bedienden uit de diensten en organismen voor technische controle (paritair comité 219) de vakbondspremie uitbetaald. Die bedraagt 145 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je minstens één maand in dienst zijn geweest in 2018.
Om de premie te krijgen moet je het ingevulde en ondertekende attest bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan je ACV Puls-secretariaat

Sociale werkplaatsen

In de sociale werkplaatsen wordt een vakbondspremie uitbetaald tussen 1 maart en 31 mei 2019. De premie bedraagt 90 euro of 7,50 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 15 december 2018 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens één dag gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector van de sociale werkplaatsen. De premie geldt niet voor uitzendkrachten en jobstudenten.
De rechthebbenden kregen van hun werkgever een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de premie. Dat attest moet worden terugbezorgd aan de Dienst Vakbondspremies van ACV Puls, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of aan het plaatselijke ACV Puls-secretariaat.