United Freelancers geeft zelfstandigen een plaats in ACV Puls

Individueel advies en collectief werk

ACV volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van dichtbij. Onze focus ligt op het versterken en verbinden van wie via werk zijn inkomen verdient. Dat doen we door ons werk in bedrijven, instellingen en sectoren waar we via het sociaal overleg de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren. Onze leden kunnen ook rekenen op onze juridische dienstverlening en loopbaanbegeleiding. We hebben ook al lang bijzondere aandacht voor kaderleden en hoger opgeleiden. Maar een groeiende groep werkenden is niet langer via een gewone arbeidsovereenkomst aan de slag.

In een context van meer flexibiliteit en meer autonomie zien we dat het klassieke arbeidscontract almaar vaker plaats moet maken voor freelance-statuten, bijberoepen en jobs in de platformeconomie. Zeker bij jongeren vindt deze vorm van flexibel werken ingang. Soms is het een bewuste keuze, vaak is het gedwongen.
Volgens een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zou het al om 4 tot 5 procent van de werkende bevolking gaan. Deze groep werkenden verdient onze aandacht en we willen hen actief betrekken bij de vakbondswerking. Samen met enkele andere ACV-centrales en de Confederatie heeft ACV Puls zijn schouders onder dit nieuwe project gezet. Een moderne, toekomstgerichte vakbond moet durven te vernieuwen om relevant te blijven én om nieuwe noden op de werkvloer aan te pakken.

ACV Puls wil een partner zijn van iedereen die door werken zijn inkomen verwerft. Met United Freelancers richten we ons dus voortaan ook naar zelfstandigen zonder personeel of zzp’ers. Iedereen die werkt, heeft baat bij professionele begeleiding op het vlak van contracten en loopbaankeuzes. Iedereen die werkt streeft naar een beheersbare werkdruk en een gezonde werkomgeving. Iedereen die werkt heeft recht op een deftig sociaal statuut, op fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden en ook op sociaal overleg.
Dat is het engagement dat ACV Puls wil aangaan.  En het houdt uiteraard niet op bij individueel advies. Vakbondswerk is per definitie collectief werk. Freelancers en werknemers delen vaak dezelfde werkvloer én dezelfde verzuchtingen. Ze hebben er alle belang bij om aan hetzelfde zeel te trekken. In overleg met onze vakbondsmilitanten in de ondernemingen en instellingen willen we daarom ook de freelancers bij het sociaal overleg betrekken.

Aangepast en doordacht aanbod voor zzp’ers

Voor ACV Puls is de dienstverlening aan de leden een kernopdracht. Met United Freelancers willen we dan ook een aangepast aanbod geven dat gelijkwaardig is met wat we aan werknemers kunnen aanbieden. Ons servicepakket omvat diensten die zelfstandigen zonder personeel of zzp’ers vooruit helpen bij het begin, tijdens en na afloop van hun activiteiten.

We geven juridisch advies bij het afsluiten van contracten. We helpen bij de inschrijving als zelfstandige. En leden kunnen bij ons terecht voor vorming en eventuele geschillen bij de uitvoering van overeenkomsten. We hebben daarvoor een eigen kenniscentrum opgericht, maar werken ook samen met enkele externe partners waar onze leden tegen voordelige tarieven terecht kunnen voor bijvoorbeeld hun boekhouding of bijstand voor de handelsrechtbank.

 

Eén of weinig opdrachtgevers

Met de werking van United Freelancers richten de betrokken ACV-centrales zich vooral op freelancers of zelfstandigen zonder personeel die voor één of een beperkt aantal opdrachtgevers werken. Er is dan ook vaak een zekere mate van afhankelijkheid van die opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de informaticus met een zelfstandig statuut die maar voor één bedrijf werkt. Of aan de kinesist die enkel in opdracht van één ziekenhuis aan het werk is. Of nog, aan de freelancefotograaf van een krantengroep of de EPC-technieker die als zelfstandige tegen een vast tarief werkt in opdracht van een energiebedrijf. We richten ons dus niet op de vrije beroepen, en ook de zelfstandige bakker die niet zijn arbeid maar wel zijn broden verkoopt zal niet veel aan onze diensten hebben. United Freelancers mikt niet op ondernemers, maar wel op die zelfstandigen die zich eerder met de werknemers verbonden voelen.

Positieve reacties 

Begin juni werd het nieuwe ACV-lidmaatschap voor zelfstandigen gelanceerd. Maar we zijn daar natuurlijk al enige tijd mee bezig. En veel mensen zaten duidelijk op de komst van United Freelancers te wachten. Dat zien we aan de vele vragen en reacties die we in de voorbije maanden al mochten ontvangen. Deze nieuwe leden zijn blij dat het ACV zich nu ook het lot van de zelfstandigen zonder personeel aantrekt. En dat is niet alleen goed nieuws voor wie als starter kiest voor een zelfstandig statuut, maar zeker ook voor leden die overstappen van het statuut van werknemer naar dat van zelfstandige.
Het collectieve werk wordt zeker een belangrijke pijler van United Freelancers. Samen met de afgevaardigden op de werkvloer willen we de freelancers warm uitnodigen om hen te integreren in onze vakbondswerking. Want het sociaal overleg moet in staat zijn de belangen van iedereen op de werkvloer te verzekeren, ongeacht het statuut.


Schijnzelf-standigheid blijft uit den boze!

Het feit dat we ons nu ook uitdrukkelijk richten tot zelfstandigen zonder personeel betekent uiteraard niet dat de strijd tegen schijnzelfstandigheid voor ACV Puls geen prioriteit meer zou zijn. Als blijkt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat een zelfstandige als werknemer moet worden gekwalificeerd, zullen we er ook alles aan doen om dat juridisch af te dwingen, zowel in individuele situaties als in sectoren en ondernemingen. Zo blijven we van mening dat de fietskoeriers van Deliveroo als werknemer moeten worden tewerkgesteld. Maar vaak is de afbakening niet zo makkelijk te maken. En net daarom willen we met United Freelancers zelfstandigen een stem geven in onze vakbond en hen ook vertegenwoordigen. Om samen met hen voor hun rechten te kunnen opkomen, om hen te versterken en advies te geven.

Meer info lees je op www.unitedfreelancers.be.

E-mailen kan naar unitedfreelancers@acv-csc.be,

bellen kan naar het nummer 02 / 244 31 00.

Auteur: Jeroen Vandamme | Foto: Daniël Rys