LBC-NVK doopt zich om tot ACV Puls

‘Never work alone’ is ons nieuwe moto

De LBC-NVK heet sinds kort ACV Puls. Een nieuwe naam, een nieuwe look! Een nieuwe naam, een sterke naam, een sterk merk.

De LBC-NVK stond klaar voor bedienden, kaderleden en arbeiders uit een aantal sectoren. Maar de arbeidsmarkt verandert snel. Diverse uitdagingen dienden zich aan: het eengemaakte statuut voor werknemers, nieuwe realiteiten voor werknemers, nieuwe soorten contracten, werk via platformen. Onze vakbond werkt vóór en mét arbeiders, bedienden, kaderleden en zelfstandigen zonder personeel (freelancers).
Er was dus nood aan een nieuwe naam. Enerzijds om aansluiting te blijven vinden met de maatschappij die rondom ons in een ijltempo verandert. Anderzijds om onszelf een verjongingskuur te gunnen – zonder uiteraard onze inhoudelijke sterktes uit het oog te verliezen.
Meer dan 400 vakbondsmilitanten woonden ons Congres bij op donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019. Als je de groep deelnemende personeelsleden meetelt, spreken we over meer dan 500 deelnemers. Op het Congres hielden we onszelf een spiegel voor en gingen we in gesprek over de vakbondsorganisatie die we in de toekomst willen zijn. Op 17 mei lanceerden we enthousiast onze nieuwe naam, wat via een livestream te volgen was.


Begraven we zomaar de LBC-NVK?

Uiteraard niet. De LBC-NVK was en is een schitterende vakbond die iedere dag op de bres staat om de loon-en arbeidsvoorwaarden van werknemers te versterken en te beschermen. De naam was een product van zijn tijd en was aan vernieuwing toe. Bovendien willen we meer doen dan louter werknemers vertegenwoordigen, we willen de klemtoon verleggen naar een meer participatief lidmaatschap.

Waar staat ACV Puls voor?

We willen nog meer vanuit de noden en de werksituatie van elke werknemer vertrekken, zodat hij of zij zich in ACV Puls kan herkennen. Wij zijn vóór werk en vóór betere omstandigheden voor iedereen. ACV Puls is een positieve kracht die de vinger aan de pols houdt, weet wat er leeft en dicht bij jou staat. We geven impulsen om te komen tot meer werkgeluk en energie om mensen te laten groeien.

Teamspeler

Samen zijn we een stevige hefboom om sterk in je job te staan. Voor werkgevers zijn we een ‘sparring partner’ die een spiegel voorhoudt. We zijn een luisterend oor en komen op voor werknemers. We streven werkgeluk na en hebben aandacht voor ieder individu. We focussen op werkbegeleiding en advies. Naast samenspraak, is inspraak voor ons heel belangrijk.
Individuele doelstellingen bundelen we tot collectieve belangen: dit weerspiegelt zich in onze nieuwe baseline ‘Never work alone’.

Dag in dag uit

Met dit nieuwe en positieve verhaal willen we vanuit de noden en de werksituatie van elke werknemer vertrekken, zodat hij of zij zich in ACV Puls kan herkennen. Uit onze individuele dienstverlening en collectieve werking moet dag na dag onze relevantie, representativiteit en maatschappelijke impact blijken. Met de ‘u’ van Puls en ons motto ‘Never work alone’ sta je er nooit alleen voor!

Politiek houdt mensen voor de gek”

ACV-voorzitter Marc Leemans was erbij toen we op ons Congres de nieuwe naam ACV Puls lanceerden. Hij hield er een opgemerkte, inspirerende en gesmaakte toespraak.
Het ACV is een vakbond met 1,6 miljoen leden. “En die leden verdienen het om te worden gehoord”, zei Marc Leemans. De ACV-voorzitter wees erop dat de regering-Michel grote begrotingstekorten opstapelde. Deze regering presteerde helemaal niet zo geweldig op het vlak van jobcreatie. Ze voerde een domme ‘tax cut’ door en bakte heel weinig van de strijd tegen armoede.
“Ze drong de werknemers een serieuze indexsprong op. Ze bleef de vakbonden dwingen om met de handen op de rug gebonden te onderhandelen. Ze verhoogde de pensioenleeftijd van 65 naar 67, en een puntensysteem voor het pensioen werd nipt vermeden. In Nederland evolueren ze stilaan naar pensioen op 72 jaar. Het had hier dus nog erger kunnen zijn.”

Volgens Leemans boden de vakbonden met resultaat verzet en werd een aantal onzalige maatregelen gelukkig tegengehouden.
Het ACV wenst een “goede verandering”, mét respect voor de werknemers en voor de bijdrage die zij leveren. Leemans citeerde Abraham Lincoln: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but not all the people all the time. In schoon Vlaams: je kan niet iedereen voortdurend voor de zot houden! En toch is het dat wat een bepaalde politiek doet. Dit maakt de mensen boos.”

 

Auteur: Veerle Verleyen | Foto: IStock