Democratische teerlingen opnieuw geworpen!

U heeft uw democratische plicht vervuld. Op 26 mei gingen we met z’n allen naar de stembus voor nieuwe parlementen en regeringen, Vlaams, federaal en Europees. De puzzel wordt niet eenvoudig maar de uitslag is wel duidelijk.
Moeten we nu blij of treurig zijn? Dat is niet helemaal duidelijk. Als vakbonden hebben we vijf jaar lang een onrechtvaardig beleid aangeklaagd, en dat heeft de kiezer ook gedaan. De indexsprong, het pensioengeknoei, de besparingen in de sociale zekerheid, de loonwet vol sjoemelsoftware, de toegenomen flexibiliteit, de scheefgetrokken fiscaliteit, oplopende facturen, de politiek ten gunste van de werkgevers… en we kunnen nog een tijdje doorgaan. De regeringspartijen werden flink afgestraft. Terecht, punt. De massale keuze voor extreemrechts is wel problematisch.
Nochtans had de burger vijf jaar terug gekozen voor het beleid van Charles Michel, althans volgens de regeringspartijen. Ons protest tegen het regeerakkoord van 2014 duurde vijf jaar. ‘Primaat van de politiek’ en het middenveld negeren in cruciale dossiers: pensioenen, inkomen, werkdruk, flexibiliteit, sociale zekerheid, sociaal overleg. Het kan dus verkeren. Kiezers liegen nooit.
Benieuwd naar de finale analyses van de verliezende politieke partijen. Wij hopen dat de conclusie niet zal zijn om het gevoerde beleid voort te zetten. Naar aanleiding van Rerum Novarum zei ACV-voorzitter Marc Leemans het krachtig en gebald: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can’t fool all the people all the time.”
Als vakbond ijveren wij voor een versterking van het sociale weefsel, niet voor een ontrafeling ervan. Sociale zekerheid wordt één van onze belangrijkste toekomstprojecten: omdat we iedereen mee willen in ons welvaartsstreven én omdat sociale bescherming een fundamenteel mensenrecht is. Met ACV Puls zijn we een vakbond die zoekt naar compromissen, het gemeenschappelijk belang nastreeft en harmonie ambieert. Wij willen een wereld voor iedereen, mensen die groeien, aandacht voor de dagelijkse beslommeringen en toekomstperspectieven. Dit is de ‘song’ die wij blijven zingen. We hopen dan ook dat men de juiste partituren zal schrijven. Wie het huidige beleid voortzet, weet wat de oogst zal zijn.
Vlaanderen, België, Europa hebben gekozen voor een sociale, rechtvaardige en klimaatvriendelijke toekomst. ACV Puls zal zich stevig engageren in deze zin, hoe de volgende regeringen er ook mogen uitzien. ‘You never work alone’: onder dat motto mikken wij op meer rechtvaardigheid, een faire verdeling van de geproduceerde welvaart, bescherming en steun voor wie in moeilijkheden komt.

Benieuwd hoe de nieuwe regeerakkoorden zullen kleuren en welke lessen men uit vijf jaar afgestraft beleid zal trekken. Onze kleur is groen: de kleur van de hoop!

Auteur:Stefaan Decock, AlgemeenSecretaris ACV Puls