Wat onze lezers er van denken

WERKUREN IN WINKELS
L.V. – PER E-MAIL

Ik werk bij een bekende supermarktketen en heb net gehoord dat één van de geranten van onze winkels het nieuwe uurstelsel al naar zijn hand wil zetten. Als er werknemers ziek vallen of afwezig zijn, zouden hun werkuren moeten worden opgevangen door werknemers die kiezen voor laatavonduren; zij zouden moeten presteren na het sluitingsuur, tot 22.00u of zelfs 24.00u.
De bewuste gerant is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Het kwam al voor dat hij de uren van werknemers, die 4/5 wilden werken, spreidde over vijf werkdagen. Met als gevolg dat ze dus geen dag vrij hadden.
Het vrijdagwerk tot 21.00u bij onze keten is al zwaar genoeg voor het personeel. De vakbond mag akkoorden in de zin van wat de aangehaalde gerant wil zeker niet aanvaarden. Als dat wel gebeurt, hebben we niets meer in de pap te brokken.
Ik heb al ferme tegenwind gekregen omdat ik kritiek uitte op de plannen maar ik wil er staan voor mijn jongere collega’s op het werk. Ik reken erop dat de vakbond deze kwestie serieus zal aanpakken, in het belang van de werknemers.


LONEN
J.G. – PER E-MAIL

Het is niet bepaald vlot verlopen met de onderhandelingen over de lonen, over het nieuwe Interprofessioneel akkoord (IPA) dus. Waarom pleit de vakbond er niet gewoon voor om 1 of 2 procent af te romen van de winsten van de aandeelhouders? Die laatsten hangen thuis in hun luie zetel en verdienen geld dankzij het zweet van de werknemers. Ze vergeten daarbij dat dit zweet voor hen wordt omgezet in geld! Er is nood aan een ander politiek beleid, met andere keuzes. De winsten van onze bedrijven moeten rechtvaardiger worden verdeeld, en er moet een fair deel gaan naar diegenen die de winsten helpen te realiseren: de werknemers.

KLIMAAT
E.L. – HINGENE

Bart De Wever (N-VA) vindt de houding van de ‘pubers van de klimaatacties’ aanmatigend. Het Vlaamse parlements-lid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD) meent er te moeten op wijzen dat politici geen magische knopjes hebben. De CD&V kantte zich tegen een wijziging van de Grondwet om een klimaatwet mogelijk te maken. Die wet zou volgens hen ‘een lege doos’ zijn, terwijl de toepassing ervan wel via de rechter kan worden afgedwongen. De salariswagen zou geen probleem zijn maar een deel van de oplossing. En de nieuwe Vlaamse minister van Milieu gaf subsidies aan veeboeren om de schade te compenseren die zou zijn aangericht door twee wolven.
Het is duidelijk dat de bedrijven en de Boerenbond zodanig op de politieke besluitvorming wegen dat dit verlammend werkt. Politici zitten nochtans wel aan de knoppen, daar zijn ze namelijk voor verkozen, en kiezers rekenen op hen. Waar is de tijd dat de CVP nog een grote volkspartij was waarin alle ‘standen’ waren vertegenwoordigd? De huidige CD&V komt op voor de belangen van werkgevers en landbouwers. Beweging.net heeft er nauwelijks nog een vinger in de pap.
Alleen de vakbonden nemen het op voor zowel de werknemersbelangen als het klimaat. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een aantal gevallen wordt er zelfs geen actie gevoerd voor meer loon maar voor werkbaar werk; kijk naar het onderwijs of de acties van de luchtverkeersleiders. Totaal niet onredelijk toch? Hopelijk valt de oproep om sociaal te stemmen en een ander beleid mogelijk te maken niet in dovemansoren bij de leden van de vakbonden.


JACHT OP LANGDURIG ZIEKEN
E.L. – BORNEM

Ik heb onlangs telefoon gekregen van het ziekenfonds CM, met de vraag om mij aan te bieden bij de adviserende geneesheer in Mechelen. Op 24 januari 2019 ben ik 64 jaar geworden. Ik lijd aan een endogene angstdepressie waarvoor ik sinds vele jaren word behandeld door een psychiater/psychotherapeute. Verder heb ik diabetes en lijd ik aan polyneuropathie (een zenuwaandoening waardoor spieren en gevoel niet langer naar behoren functioneren). Ik val ook geregeld, tot nu toe gelukkig zonder veel erg. Onlangs heb ik twee behandelingen aan de facetgewrichten ondergaan.
Ik kreeg ook een infiltratie in een pijnkliniek in het ziekenhuis in mijn gemeente. In hetzelfde ziekenhuis, op de afdeling kiné, krijg ik twee dagen per week behandelingen die te maken hebben met mijn polyneuropathie. Elke dag komt de thuisverpleging langs om mij te helpen bij het douchen.
De oproep van de CM heeft mij enorm doen schrikken. Het huilen staat me nader dan het lachen. Ik ervaar dit als een pure pesterij. Waar is de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), in godsnaam mee bezig?!

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be