Turnhouts drukwerk

In het Nationaal Museum van de Speelkaart loopt nog tot 31 augustus van dit jaar de tentoonstelling ‘Turnhouts Drukwerk’.

Turnhout is sinds meer dan twee eeuwen een centrum van industriële grafische bedrijven die alle soorten drukwerk produceerden. Van boeken, devotieliteratuur, behangsel, agenda’s en stripalbums tot speelkaarten. In de marge van de productie werkten in de stad gespecialiseerde vaklui bij de drukvoorbereiding, de reproductie en de opmaak van andere grafische producten. Met de tentoonstelling ‘Turnhouts Drukwerk’ biedt het Museum van de Speelkaart een blik op 200 jaar drukkunst.
Het begon met politiek. In 1795 vluchtte de Leuvense drukker Pieter Corbeels (1755-1799) naar de Kempen om aan een arrestatie door de Franse revolutionaire bezetter te ontkomen. Corbeels bekocht zijn overtuiging, als aanvoerder van de Boerenkrijg, uiteindelijk met de dood. Zijn leerjongen P.J. Brepols (1778-1845) nam de bescheiden drukkerij over. Brepols was aanvankelijk vooral handelaar, hij kocht en verkocht alles wat zijn pad kruiste.
Maar Brepols realiseerde zich dat hij meer kon verdienen door zich te specialiseren. Hij ging voluit voor zijn drukkerij. Eigenlijk was dat een merkwaardige keuze, want in Turnhout waren vakmensen noch machines aanwezig en ook grondstoffen moesten van elders komen. Maar Brepols bleek een onvermoeibare ondernemer en zijn drukkerij legde hem geen windeieren.

Beroemde bedrijven, zoals Mesmaekers, Splichal of Proost, behoren tot de geschiedenis. En ook de imposante drukkerij van Brepols ging ter ziele.

Waar? Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout

Meer info? https://speelkaartenmuseum.turnhout.be
museum.speelkaart@turnhout.be
of 014 / 41 56 21