Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt bij SWT

Ons Recht van maart-april 2019 publiceerde op p. 4 en 5 een bijdrage waarin het nieuwe Interprofessioneel akkoord (IPA) werd uitgelegd. Er stond ook een kadertje bij met de afspraken die werden gemaakt over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Werknemers die met SWT gaan, moeten in bepaalde omstandigheden niet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. In de daarover gepubliceerde informatie is een foutje geslopen, dat we bij deze graag rechtzetten. Om te worden vrijgesteld, moet je 62 jaar oud zijn ofwel 42 jaar beroepsverleden hebben. Voldoen aan één van deze criteria volstaat dus. Het is niet nodig om aan beide criteria tegelijk te voldoen.