Is een ander beleid mogelijk? Verkiezingen op 26 mei

Ja, een ander beleid is mogelijk!

Op zondag 26 mei 2019 trekken we met z’n allen naar de stembus. Of je dat nu graag of minder graag doet, in ons land geldt, naast de opkomstplicht, vooral een algemeen stemrecht. Daarom roepen wij als LBC-NVK en als ACV op om dit stemrecht bewust en doordacht te gebruiken door een positieve stem te geven. Een stem voor kandidaten of partijen die, net zoals wij, staan voor een solidaire en warme samenleving. Een maatschappij waarbij iedereen kansen krijgt en gelijkwaardig wordt behandeld.
Graag geven we je deze checklist die je handig kan gebruiken om je positieve keuze te maken op 26 mei. Aan de hand van dit overzicht kan je onze keuzes vergelijken met die van de verschillende politieke partijen. Hopelijk inspireert dit je om een positieve keuze te maken.
Is een ander beleid mogelijk? Ja, zeer zeker!


Wil je de keuzes aftoetsen aan de diverse partijstandpunten?
Surf dan naar onze partijpuzzel en toets jouw keuze aan de partijstandpunten!

Politiek neemt loonbarema’s onder vuur

De partijen N-VA, Open VLD, Groen, Vlaams Belang en CD&V willen de automatische koppeling tussen loon en anciënniteit loslaten, of op z’n minst afvlakken. Dat is gebleken uit een rondvraag van Fifty-fifty bij Radio 1. Alleen de PVDA neemt het zeer uitgesproken op voor de huidige loonbarema’s. Volgens sp.a kan er alleen onder bepaalde voorwaarden worden geraakt aan de huidige manier van belonen.

De meeste werknemers krijgen automatisch opslag naarmate ze langer bij een bedrijf aan de slag zijn. Nu blijkt dat veel Vlaamse politieke partijen er veel voor voelen om de link tussen loon en anciënniteit op te geven. De PVDA wil niet weten van dat idee. En ook sp.a heeft grote reserves: “Uit onderzoek blijkt dat bij arbeiders, waar de koppeling nauwelijks aanwezig is, de laagste werkzaamheidsgraad van 55-plussers wordt vastgesteld”, klinkt het daar.

Barema betaalt beter

De vakbond is van mening dat barema’s beter zijn voor werknemers én werkgevers. Alles wijst erop dat regering en werkgevers de barema’s viseren om te kunnen besparen op de lonen. Jongeren zouden zonder barema’s meer verdienen, maar in de praktijk gebeurt net het omgekeerde: starterslonen worden verlaagd. Laat je dus niet vangen! De LBC-NVK knokt voor hogere lonen voor jongeren.
Gaat het erom goede prestaties beter te kunnen belonen? Dat kan ook mét de barema’s. Een barema bepaalt het minimaal gegarandeerde loon. Je werkgever mag daar altijd iets bovenop doen.
De vakbond vindt dat barema’s vooral zekerheid bieden. Ze zijn objectief, eerlijk en transparant. Er is dan ook geen reden om zo’n goed systeem van tafel te vegen.

Mythe

Nieuw onderzoek geeft aan dat het wel meevalt met het ‘te duur zijn’ van oudere werknemers. Onderzoeker Sem Vandekerckhove van het onderzoeksinstituut Hiva (KU Leuven) zegt dat België in dit opzicht géén uitschieter is in Europa. “De stelling dat de anciënniteitsverloning 55-plussers uit de markt duwt, is een mythe”, zegt de deskundige.
Het Hiva werkte mee aan een studie van het Europese arbeidsinstituut Eurofound die in april werd voorgesteld. Wat blijkt? In ons land is het verband tussen de lengte van het dienstverband en de hoogte van het loon gematigd. België zit bij de landen waar anciënniteit wel een rol speelt bij de loonvorming in de privésector, maar waar het verband niet heel sterk is en na een bepaalde periode uitvlakt. Vandekerckhove stelt dat de lage arbeidsparticipatie van 55-plussers andere oorzaken heeft. Hij denkt aan een ‘mentaliteitskwestie’. “Werknemers willen graag vroeger stoppen met werken en werkgevers geven vaak de voorkeur aan jongere werknemers.”

 

Slechts twee partijen verdedigen SWT

De meeste Vlaamse politieke partijen willen korte metten maken met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. Dat werd door diverse media gemeld op basis van een enquête door arbeidseconoom Stijn Baert (Universiteit Gent).

In het kader van SWT krijgen werknemers, die hun job verliezen voor hun pensioenleeftijd, recht op een werkloosheidsuitkering plus een toeslag die wordt betaald door de werkgever. SWT’ers moeten meestal wel ‘beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt’.
De enige Vlaamse partijen die het SWT-systeem niet willen laten uitdoven, zijn sp.a en PVDA. Open VLD en N-VA willen dat het SWT-systeem tegen het einde van de volgende regeerperiode volledig is ‘uitgefaseerd’. CD&V, Vlaams Belang en Groen zijn akkoord met het verdwijnen van het SWT maar pleiten wel voor een ‘overgangstermijn’.
De bevindingen geven aan dat het SWT helemaal dreigt te verdwijnen als er opnieuw een federale regering komt met Open VLDMRN-VA en CD&V. Deze coalitie besliste eerder al om de leeftijd voor het wettelijk pensioen op termijn te verhogen naar 67 jaar.
Sp.a en PVDA willen het SWT behouden en vinden dat er nu een verkeerd beeld wordt opgehangen van oudere werknemers. Volgens sp.a is het zaak om werk te maken van ‘een ambitieus herscholingsbeleid, levenslang leren en het responsabiliseren van werkgevers’. De VDAB moet 55-plussers beter begeleiden.
De vakbonden willen ook het SWT behouden. Volgens het ACV is de SWT-formule zelfs goedkoper voor de samenleving

Foto’s: BelgaImage