In de bres voor uitzendkrachten van Katoennatie

De LBC-NVK voerde in het kader van de week rond ‘fair transport’ van de Europese Transportfederatie (ETF) actie rond de precaire arbeidsomstandigheden in de logistieke sector. In de week vóór 27 maart 2019 werden in heel Europa acties opgezet om de vele misbruiken in de logistiek aan de kaak te stellen met als orgelpunt een grote manifestatie in Brussel met delegaties uit verschillende Europese landen.

Spijtig genoeg werken ook in België nog heel wat werknemers in de logistieke sector onder precaire omstandigheden. Honderden logistieke werknemers uit heel Europa zijn aan het werk in de depots van Katoennatie in de haven van Antwerpen (Linkeroever). Zij werken altijd met uitzendcontracten op dagbasis.

Vanuit Antwerpen-centrum kunnen deze uitzendkrachten de bus nemen van het uitzendbureau. Uiteraard tegen betaling van een vergoeding, die een belangrijke hap neemt uit hun loon. Voor velen is deze bus de enige optie om naar het werk te gaan.

Elke avond krijgen deze mensen een sms van het uitzendkantoor om te horen of ze de dag nadien een contract krijgen of niet. Veel uitzendkrachten werken zo maanden aan een stuk van dag tot dag. Elke dag onzekerheid!

Omdat ze niet zo goed Nederlands kennen, kan er van deze uitzendkrachten gemakkelijk misbruik worden gemaakt door de uitzendkantoren. Wie teveel vragen stelt, riskeert niet meer te worden opgeroepen en verliest dus zijn/haar inkomen. Dit is de dagelijkse realiteit in Antwerpen anno 2019!

De vakbond heeft de uitzendkrachten aangesproken terwijl ze stonden te wachten op de bus die hen naar de depots brengt. Met een pamflettenactie hebben we hen uitgelegd dat zij met al hun vragen en problemen op het vlak van werk bij de vakbond welkom zijn. Veel uitzendkrachten zaten met heel wat vragen over hun tewerkstelling en uitten ook hun ongenoegen en vooral onmacht over hun situatie. Als vakbond moeten we ons blijven inzetten om de werkomstandigheden van deze mensen te verbeteren!

Uitzendkracht? Loop je rechten niet mis!

Het ACV constateert dat uitzendkrachten vaak te weinig geïnformeerd zijn. Dikwijls kennen ze hun rechten niet goed, en als gevolg daarvan lopen ze ook heel wat mis. Als ze dan toch hun rechten redelijk goed kennen, blijkt het meer dan eens moeilijk om die te laten gelden. Het ACV wil op dat vlak een belangrijke rol spelen en een meerwaarde zijn. Via de ACV-dienstencentra, vakbondsmilitanten op de werkvloer, de Commissie Goede Diensten voor uitzendkrachten.

De situatie van een uitzendkracht verschilt van die van een vaste werknemer in dienst van een bedrijf of onderneming. Als uitzendkracht ben je een werknemer van het interimkantoor. Dat maakt je positie toch enigszins anders. Wat verstaan we onder uitzend- of interimarbeid? Wie betaalt je loon? Heb je recht op betaalde feestdagen? Wat voor gevolgen heeft je interimwerk voor de sociale zekerheid? En wat als je ziek wordt, of als je contract is afgelopen?

Het ACV ijvert voor gelijke rechten voor iedereen op de werkvloer, man, vrouw, Belg, niet-Belg, vaste werknemer en uitzendkracht. Deze rechten en plichten staan beschreven in wetteksten en collectieve arbeidsovereenkomsten. Helaas worden deze rechten niet altijd nageleefd.  Vaak zijn uitzendkrachten te weinig op de hoogte van hun rechten.

Het ACV bundelde de belangrijkste rechten in een handige gids die je online kan raadplegen op www.acv-interim.be. Met de gids willen we je wegwijs maken in de soms ingewikkelde materie over uitzendarbeid. Blijf je toch met vragen zitten, heb je een probleem met je uitzendopdracht of met je contract? Krijg je niet waar je recht op hebt? Neem dan contact op met het ACV. Wij helpen je graag!

Ga langs bij de ACV-vakbondsafvaardiging in de onderneming waar je werkt.  Zij kennen het reilen en zeilen in de onderneming en kunnen je informeren over loonbarema’s en voordelen, het arbeidsreglement enzovoort. Zij kunnen je ook in contact brengen met de vakbondssecretaris van het ACV die je onderneming volgt of met de rechtskundige diensten van het ACV als dat nodig zou zijn.

Als er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming waar je werkt,  neem je best zo snel mogelijk contact op met een dienstencentrum van  het ACV in je buurt of contacteer je het Interim-team via het contactformulier op www.acv-interim.be.

Voor meer uitgebreide informatie kan je altijd terecht op www.acv-interim.be.

Eindelijk  stemrecht bij sociale verkiezingen!

Actie voeren loont. Het ACV behaalde een belangrijke overwinning in het belang van de uitzendkrachten. Bij sociale verkiezingen mogen uitzendkrachten voortaan stemmen in de onderneming waar ze effectief aan de slag zijn. Een mooie overwinning voor de democratie in de onderneming én een versterking van de rechten van uitzendkrachten!

Het recht op inspraak voor uitzendkrachten is belangrijk. Want afspraken over loon, vakantie, veiligheid, uurregelingen enzovoort worden gemaakt in het bedrijf waar ze werken. Nadat deze discussie in 2016 nog uitliep op een sisser, werd er deze keer wel een heel ruime meerderheid gevonden in de bevoegde commissie van de Kamer. Alle fracties in de commissie steunden het stemrecht voor uitzendkrachten. Alleen de MR onthield zich bij de stemming.

“Wij zijn hier heel erg tevreden mee”, vertelt Herman Fonck van het ACV. “Vaste of tijdelijke werknemers krijgen vanaf drie maanden anciënniteit stemrecht. Maar uitzendkrachten, die daar vaak veel langer werker, kregen dat tot nu toe niet. Dat was fundamenteel onrechtvaardig en discriminerend. Het was niet vol te houden om deze mensen te blijven beschouwen als onmondige tweederangs werknemers die niets te zeggen hebben in de onderneming waar ze werken. Het is goed dat onze volksvertegenwoordigers dit nu ook hebben ingezien. In landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland is dit trouwens al lang netjes geregeld.”

Auteur: David Wytinck, Eva Van Laere | Foto: BelgaImage en eigen foto