Sociaal plan bij BNP Paribas Fortis

Afbouw 2.500 banen zonder bloedvergieten

Bij de bank BNP Paribas Fortis is na lange en moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt om de tewerkstelling zoveel mogelijk te beschermen. Aan vakbondskant werken de LBC-NVKCNE-GNC en BBTKSETCa mee aan het akkoord. Het doel is om een reorganisatie zo sociaal mogelijk te laten plaatsvinden. De directie wil wel sleutelen aan de arbeidsorganisatie waardoor er wekelijks 1 uur extra moet worden gewerkt.

Net als de hele financiële sector ziet BNP Paribas Fortis een drastische transformatie van het klantengedrag, gekoppeld aan de digitalisering. Klanten bezoeken steeds minder de kantoren en gebruiken steeds vaker apps en digitale tools om te bankieren. Dat heeft een belangrijke impact op het aantal jobs maar ook op de inhoud van functies en de noodzakelijke kennis en kunde van werknemers. Een evolutie die, zo weten ook de werknemersvertegenwoordigers van de LBC-NVK, niet te stoppen is. Dat is de belangrijkste reden waarom de LBC-NVK als eerste vakbond het voorstel van de directie heeft aanvaard.
“We kunnen er niet naast dat er geen functie, dienst of business is die vroeg of laat geen gevolgen zal ondervinden”, zeggen de LBC-NVK-militanten. “Vanuit dat realisme hebben wij ervoor gekozen om zoveel mogelijk de tewerkstelling te beschermen.” Deze pragmatische aanpak is geen luxe want de bank wil het hoe dan ook tegen eind 2021 met 2.500 werknemers minder doen.

Deeltijds werken zal extra worden gestimuleerd.

Jaarlijks verlaten gemiddeld 500 werknemers BNP Paribas Fortis ‘op een natuurlijke manier’. Ze gaan bijvoorbeeld met pensioen of vertrekken uit eigen beweging. Voor zowat 1.000 werknemers die hun job verliezen, moet nu een oplossing worden gezocht.

Ander werk intern

“In eerste instantie worden werknemers geholpen om ander werk te vinden binnen onze bank”, zegt de LBC-NVK-ploeg. “Door het akkoord is er een duidelijk kader en kunnen we dit als vakbond mee sturen en opvolgen. De bank engageert zich om te zorgen voor de nodige opleiding en begeleiding.”
Om ruimte te creëren binnen de bank zal deeltijds werken extra worden gestimuleerd. Zestigplussers die halftijds of 4/5 gaan werken, zullen financiële extra’s ontvangen. Naarmate meer werknemers van die mogelijkheden gebruik maken, wordt het gemakkelijker voor anderen om een nieuwe baan te vinden bij de bank.
Wie zijn functie verliest, kan er ook voor kiezen om vrijwillig weg te gaan. Ook in dat geval zorgt de bank voor begeleiding naar een nieuwe baan. En ook dan wordt een financieel rugzakje voorzien om de stap aantrekkelijker te maken. Vanaf 58 kan de werknemer kiezen voor een eindeloopbaanregeling. Tot 800 werknemers komen hiervoor in aanmerking in de komende drie jaar.

Uur langer werken

De vakbonden hadden het erg moeilijk met de vraag van de bank om wekelijks 1 uur extra te presteren voor hetzelfde loon. Die verhoging van de arbeidsduur stemt overeen met de loonkosten van circa 300 werknemers. “Zonder die ingreep zouden er nog meer jobs zijn vernietigd, en dat hebben we nu vermeden”, stellen de bonden.
Voor de LBC-NVK was het doorslaggevend dat de personeelsinkrimping op een sociale manier wordt aangepakt. “Zonder akkoord zou de bank ook onverminderd jobs afbouwen. Maar dan niet op een sociale manier maar door werknemers gewoon te ontslaan.”  

BNP Paribas Fortis wil in de komende drie jaar 267 van zijn huidige 678 kantoren sluiten. Dat raakte bekend bij het ter perse gaan.

Auteur: Patrick Van Holderbeke, Ilse Mus | Foto: BelgaImage