Strijd tegen loonkloof M/V gaat voort

Jaarlijks verdienen vrouwen 21% minder dan mannen. Als ze met pensioen zijn, is het verschil nog groter. Het pensioenbedrag dat vrouwen krijgen ligt 28% lager dan dat van mannen. Daarom heeft de LBC-NVK samen met het ACV actie gevoerd op 8 maart, de Wereldvrouwendag. De vakbond ijvert voor een loon- en pensioenkloof van nul procent, of anders gezegd gelijkheid.

Er zijn diverse oorzaken voor de loon-en pensioenkloof. Al van bij de geboorte zien we dat meisjes en jongens anders worden behandeld, zowel thuis als op de schoolbanken. En dit heeft gevolgen voor hun studiekeuze. Meisjes kiezen vaker voor studierichtingen en beroepen  waar zorg voor anderen en sociale contacten centraal staan. Terwijl jongens meer kiezen voor technologische en wetenschappelijke richtingen.


Andere keuzes

Het verschil in studiekeuze leidt tot een verschil in beroepskeuze. Vrouwen en mannen komen terecht in andere beroepen en vaak ook andere sectoren, met ongelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Omdat vrouwen meer terechtkomen in functies en sectoren met lagere lonen, minder bonussen en extralegale voordelen ontstaat er op de arbeidsmarkt al vrij snel een loonkloof tussen vrouwen en mannen.
Die loonkloof wordt versterkt doordat vrouwen vaker deeltijds gaan werken door de precaire contracten waarin ze terechtkomen, door de grote flexibiliteit die van hen wordt gevraagd of door de noodzaak om werk en gezin beter met elkaar te combineren. Anno 2019 is de zorg voor kinderen en zorgbehoevende ouders nog al te vaak een vrouwenzaak. Vrouwen zullen om die reden dan ook vlugger deeltijds gaan werken of hun loopbaan tijdelijk onderbreken.
Het glazen plafond en de ‘sticky floors’ leiden ertoe dat vrouwen veel meer moeite hebben om tot bovenaan de carrièreladder te klimmen. Meestal blijven zij steken in lagere, minder goed betaalde jobs – dat noemen we ‘sticky floors – en slagen zij er niet in door te groeien tot leidinggevende of directiefuncties (het glazen plafond). Zo blijven vrouwen tijdens hun carrière makkelijker ‘hangen’ in die lager betaalde jobs, terwijl hun mannelijke collega’s doorgroeien en promotie maken, en hun loon gedurende de loopbaan meer zien stijgen.
Door het samenspel van al die factoren zijn er al van bij de start op de arbeidsmarkt reële verschillen tussen de lonen van vrouwen en die van mannen. Die verschillen stijgen tijdens de carrière en vertalen zich niet alleen in een loopbaankloof, maar op lange termijn dus ook in een pensioenkloof.

Duidelijke eis

Het ACV wil een loon- en pensioenkloof van 0%. Daarom voeren we in maart, de maand van het gelijk loon, actie op straat en op de werkvloer. Niet om vrouwen of mannen met de vinger te wijzen. Wel om te informeren en sensibiliseren en samen na te denken hoe we kunnen werken aan meer gelijkheid.
De LBC-NVK voerde op 8 maart actie in de winkels van de Meir in Antwerpen en de Nieuwstraat in Brussel. We richtten ons in het bijzonder tot het winkelpersoneel en wilden hen die dag letterlijk in de bloemetjes zetten. Tegelijkertijd verdeelden we flyers en promootten we onze campagne rond paritair comité 311 (grote kleinhandelszaken). Op 8 maart namen de LBC-NVK, het hele ACV en vrouwenorganisaties ook deel aan de Wereldvrouwenmars in Brussel. En ook daar zetten we de campagne 0% in de kijker. 

Lees meer op

www.nulprocent.be

Auteur: Diane Pardon