Werknemers pikken afbraak in gehandicaptenzorg niet

LBC-NVK in actie op vrijdag 22 februari

De hele zorg voor kinderen en jongeren met een beperking op zijn kop zetten omdat de Vlaamse overheid per se de ‘persoonsvolgende financiering’ wil invoeren? Geen goede zaak, zegt de vakbond. “Wij willen niet dat de overheid de persoonsvolgende financiering opdringt aan ouders die de zorg voor hun kinderen liever willen toevertrouwen aan organisaties. En we eisen extra investeringen om de serieuze werkdruk te verlichten. En om de wachtlijsten, die er zijn voor jongeren én volwassenen, terug te dringen”, zegt Fatiha Dahmani, secretaris van de LBC-NVK.

Eerder besloot de Vlaamse overheid al om een ‘rugzakje’ met geld te creëren per volwassene met een handicap of beperking. Maar die keuze had nogal wat negatieve gevolgen. De werkgevers in de zorg zijn nu bang om inkomsten te verliezen, voeren de werkdruk op, nemen geen voltijdse krachten meer in dienst of kennen alleen nog arbeidscontracten van bepaalde duur toe. Sommige organisaties besteden logistieke of medische diensten uit, krimpen therapeutische teams in of steken geld in managers, juristen of fondsenwervers.

Extra middelen

Aanvankelijk dacht de Vlaamse regering de persoonsvolgende financiering in te voeren zonder extra geld op tafel te leggen. De organisaties moesten de beschikbare middelen maar onderling herverdelen of centen doorschuiven naar spelers die met tekorten kampten als gevolg van vroegere besparingen. Die vlieger ging niet op. Door de acties van de Witte Woede en het VIA-akkoord (8 juni 2018) dwong de vakbond toch extra budgetten af. In een eerste fase kunnen zo 280 banen extra worden gecreëerd. Maar er is nog een tweede ‘correctiefase’, en die begint ergens in 2020. Opnieuw denkt de Vlaamse overheid te kunnen bijsturen zonder dat dit extra centen mag kosten. Fout!

Bijsturen zonder extra centen, dat lukt niet.

“Wij pikken dit niet”, onderstreept Fatiha. “Organisaties worden opnieuw tegen elkaar uitgespeeld en de race to the bottom is ingezet. Wij eisen dat de zorgnoden van iedere zorggebruiker voor 100 procent worden gefinancierd. Dàt is pas échte zorg op maat!”

Voor de LBC-NVK moet het rugzakjessysteem worden geëvalueerd en bijgestuurd. “Als de rugzakjes niet de beste aanpak blijken om collectieve zorg te organiseren, moet dat systeem ter discussie worden gesteld”, zegt de vakbond.

Op vrijdag 22 februari aanstaande voert de sector dan ook actie in Brussel. Afspraak om 10.30u aan het NMBS-station Brussel-Noord.

Auteur: Denis Bouwen | Foto: Wittewoede