Trieste ‘slavenwet’ doet Hongaren massaal betogen

Orban-regime trekt zich niets aan van sociale partners

Al sinds begin december van vorig jaar is het onrustig in Hongarije. Tal van burgers kwamen op straat om te protesteren tegen de zogenaamde ‘slavenwet’. In 2019 zette dit protest zich niet alleen door in de hoofdstad Boedapest maar ook in tal van andere steden. Nogal wat Hongaren hebben het gehad met het autoritaire beleid van Orban.

De ‘slavenwet’ is een aanpassing van de arbeidswet waarmee president Viktor Orban het mogelijk maakt om meer overuren te presteren. Per jaar zou een werknemer tot 400 overuren mogen presteren, voordien waren dat er 250. Gortig: die overuren zouden tot drie jaar ‘na de feiten’ kunnen worden uitbetaald! Voordien moest dat ‘binnen de 12 maanden’ gebeuren. Orban paste de wet aan zonder met de sociale partners te overleggen. De nieuwe regels werden in januari ingevoerd ondanks felle en massale protesten van de bevolking.

Lageloonland

Hongarije behoort tot de lageloonlanden in de Europese Unie. Die lage lonen, het goede opleidingsniveau, de degelijke infrastructuur en de politieke stabiliteit hielpen de Hongaren lang om buitenlandse investeerders aan te trekken. Na de val van de Muur deden bijvoorbeeld diverse Duitse autobouwers grote investeringen in Hongarije.
Net als andere landen van Centraal- en Oost-Europa kampt Hongarije al een tijd met enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Door de lage werkloosheid en de blijvende economische groei schreeuwen bedrijven om arbeidskrachten. Gemiddeld 700 euro netto per maand verdienen is normaal in Hongarije. Bijna 5 procent van de werkende bevolking – vooral jongeren – is daarom uitgeweken naar andere EU-lidstaten. Tegelijkertijd doet Orban er alles aan om de grenzen dicht te houden. De immigratie wordt tot een minimum beperkt.

De Duitse autofabrieken in Hongarije zijn het meest bedreigd. Volgens sommigen verlangde die sector dat overuren veel gemakkelijker moesten kunnen. Maar de wetsaanpassing verslechtert wel de werkomstandigheden voor de Hongaarse werknemer. Ook de Duitse vakbond IGmetall is bezorgd. De Duitse bonden vrezen voor druk op de cao’s in Duitsland. Het is niet uitgesloten dat het slechte Hongaarse voorbeeld ook andere Europese landen kan inspireren.

Leugenachtige regering

De inhoud en de wijze waarop deze wet tot stand kwam, is typerend voor het huidige politieke klimaat in Hongarije. Over de acties worden veel leugens verspreid. Volgens de regering zijn ze het werk van ‘een harde kern van opposanten die de democratie willen aanvallen’. De harde aanpak van opposanten door de politie kwam alleen in buitenlandse media aan bod. In de publieke media wordt veel nepnieuws verspreid. Vakbonden en andere middenveldorganisaties investeren bewust om de bevolking beter te informeren, bijvoorbeeld op de werkvloer. Het middenveld wil dat de slavenwet wordt ingetrokken en pleit voor onafhankelijke media. De machthebbers mogen niet langer de publieke media misbruiken voor hun propaganda. Er is dus nog veel werk aan de winkel!

Auteur: Annick Aerts | Foto: BelgaImage