Waar naartoe met de vakbond in de 21ste eeuw? (slot)

Kan het anders? We vroegen het aan Bernie Sanders!

Hoe bouwen we onze vakbond uit in de 21ste eeuw? Bij wijze van slot laten we enkele wijze buitenlandse stemmen aan het woord. Eén van hen is de legendarische Bernie Sanders.

Bernie Sanders, senator en gewezen presidents-kandidaat in de VS


Bernie Sanders is volgens diverse peilingen nog altijd de populairste politicus bij de Amerikanen. “Waarom zijn vakbonden belangrijk voor jonge mensen? Het is eenvoudig om daarop te antwoorden: als mensen samenkomen, staan ze sterker. Als jij alleen naar je baas gaat om opslag te vragen, zal je bot vangen, maar als je met z’n allen gaat heb je de macht om te onderhandelen en om te staken; dan moeten ze wel luisteren. Dat is historisch waar vakbonden voor staan. Voor de nieuwe generatie gaat het de foute kant op: het ziet ernaar uit dat zij het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Het is dan ook essentieel om je te verenigen en bepaalde rechten af te dwingen. Op je eentje zijn er limieten aan wat je kan bereiken, maar samen met je medemensen kan je veel meer bereiken.”

Mohamed Shafie, voorzitter van de Maleisische vakbond Labour Centre

“Een vakbond blijft nodig omdat er een evenwicht nodig is tussen de macht van werkgevers en die van werknemers. Jonge mensen zullen het moeilijker krijgen door de snelle veranderingen in de industrie, digitalisering en globalisering. De vakbonden zullen hen hierbij kunnen helpen om erop vooruit te gaan. Als wij er als werknemersvereniging in slagen om meer kennis op te bouwen, meer werknemers te verenigen en de solidariteit te vergroten, zullen we een nog sterkere organisatie worden.”

Ben Richards, internationaal medewerker bij de Britse vakbond Unite

“Vakbondsstructuren zijn vaak erg bureaucratisch en lijken soms gemaakt om mensen af te schrikken. We kunnen meer doen om ons dynamisch te organiseren en mensen meer kansen te geven om betrokken te worden.  In het openbaar kunnen vakbonden meer doen om te tonen wat hun rol is wanneer het misloopt. Er is een grotere rol voor hen weggelegd om zaken positief te doen keren in de samenleving. Veel mensen, die niet per se bij een vakbond zijn, komen wel op tegen racisme, voor een beter klimaat of bij lokale campagnes, en dat zijn ook thema’s waar wij als vakbond mee bezig zijn. We kunnen samen sterker staan als we ook hierin de link leggen.”
“De kloof tussen arm en rijk blijft groeien zodat 1% van de bevolking rijker is dan alle anderen samen. Collectief onderhandelen blijft dé manier om ervoor te zorgen dat iedereen mee geniet van onze samenleving. Nu ook de werkomstandigheden in snel tempo veranderen, moeten vakbonden ervoor zorgen dat uitbuiting wordt voorkomen en bestreden. Zeker hier in de UK waar we slechtere werknemerswetten hebben in vergelijking met de rest van Europa. Dit maakt onze vakbonden extreem kwetsbaar. Ideeën als solidariteit en samen knokken voor een betere toekomst zijn tijdloos en daar blijven wij voor strijden.” |

Auteur: Frederik Vermeulen | Foto: BelgaImage