Op naar de tweejaarlijkse onderhandelingen voor een Interprofessioneel akkoord !

Werknemers en burgers hebben in het voorbije jaar luid hun stem laten horen. Op diverse momenten in 2018 kwamen ze met zeer velen op straat om een fatsoenlijk en waardig pensioenbeleid te eisen. En op 2 december 2018 trokken 70.000 mensen door de straten van Brussel voor het klimaat. Op 14 december hielden de vakbonden een nationale actiedag met een helder signaal voor werkgeversorganisaties en de regering: werknemers verdienen beter!

In Parijs en Brussel waren er duizenden ‘gele hesjes’ op de been. 1 op 5 inwoners in België leeft in armoede. De kloof tussen arm en rijk is onaanvaardbaar. Werknemers verdienen beter! Dat is de vaste overtuiging van de werknemersorganisaties. Wij creëren allemaal welvaart en verdienen dan ook ons rechtmatig deel van de koek.
Een studie van de Nationale Bank van België is veelzeggend: het aandeel van de lonen in de gecreëerde meerwaarde in de privésector is gezakt, terwijl het aandeel van het kapitaal groeit. De productiviteit in België is met 0,8% toegenomen, terwijl de lonen met 0,6% zijn gedaald.
Het maatschappelijke ongenoegen over de groeiende ongelijkheid en onrechtvaardige keuzes verdient een serieus antwoord van de sociale partners. De regering moet de resultaten van het sociaal overleg ook respecteren. Doet ze dat niet, dan speelt ze met vuur!
De werknemersorganisaties vinden het hoog tijd voor vrije loononderhandelingen met respect voor de loonbarema’s en een sterk brutoloon voor jongeren; voltijdse jobs van onbepaalde duur (sterk aan de start); een zeker perspectief voor de eindeloopbaanregelingen (zoals SWT en landingsbanen met een pensioen op maximum 65 jaar), werkbare en leefbare arbeidstijden; meer collega’s op de werkvloer; doeltreffende mobiliteitsafspraken. Een tweejaarlijks Interprofessioneel akkoord (IPA) met afspraken over loonmarge, tijdskrediet, eindeloopbaan, opleiding, mobiliteit is belangrijk voor iedereen.

Wij creëren welvaart.

Ook jouw stem telt

Na het afsluiten van een IPA gaan de vakbonden in de sectoren aan de slag om goede sectorakkoorden af te sluiten. Zo wordt het voor jou ook tastbaarder. Maar eerst en vooral, jouw stem telt! We blijven jou uiteraard verder op de hoogte houden.
Voor de sectorakkoorden van de non-profit geldt een specifiek ritme van meerjarenakkoorden met de politieke overheden. In de loop van 2018 sloot de LBC-NVK nieuwe sociale akkoorden voor alle non-profitsectoren. Stevig vakbondswerk met afspraken over onder meer koopkracht, bijkomende jobs tegen de werkdruk, een beleid over psychosociale risico’s en burn-out, een stabieler uurroosterbeleid, rechten op aaneensluitende vakantie, meer rechten op degelijkere arbeidsovereenkomsten. Momenteel lopen de cao-besprekingen om de afspraken in de praktijk om te zetten.

Auteur: Veerle Verleyen