Hoe raak ik vlot en goedkoop van mijn personeel af?

Vakbond weet wel raad met lastige werkgevers

Hoe raak ik vlot en goedkoop mijn personeel kwijt? Die vraag doemt blijkbaar wel eens op in de hoofden van malafide werkgevers. Want waarom dure opzegvergoedingen betalen als het ook creatiever – en gratis! – kan: door een dringende reden in te roepen of de werknemer te betichten van contractbreuk.

Winkelbediende Samira kreeg de bons omdat ze volgens haar baas contractbreuk had gepleegd. Op 21 juli 2018 kreeg ze na het werk telefonisch te horen dat haar moeder, die nog in haar geboorteland woonde, was overleden. Normaal begon haar vakantie een weekje later, maar om de begrafenis in goede banen te leiden, wilde ze zo snel mogelijk naar daar. Die week kon ze wel overbruggen met klein verlet. Haar collega Trish was bereid haar voor die paar dagen te vervangen in de slagerij. Dus dat zat wel snor.

Samira wilde haar werkgever meteen verwittigen maar dat liep niet zo makkelijk want de man vertoefde het hele weekend op een muziekfestival. De zoon van Samira stuurde dan maar een sms met info naar de werkgever. Samira zelf had ondertussen een vlucht gevonden. Zij vertrok op 22 juli.

‘Onwettige afwezigheid’

Op 28 augustus keerde de werkneemster terug uit het buitenland. Op het postkantoor lagen twee aangetekende brieven op haar te wachten. Een dag later trok ze, met het overlijdensattest van haar moeder, naar de werkgever. Maar daar was ze niet meer welkom. Ze had namelijk ‘haar contract verbroken door onwettige afwezigheid’. Samira kreeg kopietjes mee van de aangetekende zendingen die de werkgever had verstuurd.
Voor de juridische medewerkers van de LBC-NVK was daarmee de kous niet af. Samira had haar werkgever zo gauw mogelijk verwittigd over het overlijden en aansluitend klein verlet opgenomen. Ze had ook het overlijdensattest zo vlug mogelijk bezorgd. Aangetekende brieven had ze niet kunnen ophalen, laat staan lezen. De feiten uitleggen als ‘contractbreuk’ was dus erg kort door de bocht, en te kwader trouw.
Eén stevige brief van de vakbond volstond om de werkgever te doen bijdraaien. Het vertrek om dringende reden werd omgezet in een ‘gewoon’ ontslag. En Samira kreeg een faire opzegvergoeding, het rechtmatige deel van haar eindejaarspremie en een correcte verrekening van haar vakantiegeld.

Agressief gedrag

Een andere winkelbediende, Marleen, werd op 2 juli ontslagen om dringende reden ‘omdat ze teveel kabaal maakte in de winkel waardoor diverse klanten het pand verlieten’. De werkgever vond dat haar ‘agressief verbaal gedrag’ niet te dulden viel.
Ook in dit geval was er niet veel syndicale overredingskracht nodig om de werkgever op andere gedachten te brengen. Al na één brief besliste hij om de dringende reden in te trekken. De werkneemster, aangesloten bij de LBC-NVK, kreeg waar ze recht op had: een juiste verbrekingsvergoeding, ecocheques en een eindejaars- en sectorpremie op basis van de gewerkte periode. En ook een vergoeding voor de gepresteerde overuren. |

(de namen van de werknemers zijn veranderd om hun privacy te beschermen)

In beide gevallen kon de LBC-NVK zonder al te veel problemen de zaak rechttrekken en de werknemers bezorgen waar ze recht op hadden. Heb je zelf ook vragen over dingen die je werkgever doet? Aarzel dan niet om ons advies te vragen. Je vindt de informatie over onze regionale kantoren op 
http://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Over-ons/Contact/Contact.html

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: BelgaImage