Sociaal akkoord podiumkunsten en kunstenaars

Maandenlange onderhandelingen zijn bekroond

1 oktober 2018 was een belangrijke dag voor de 4.500 mensen met een baan in de sector van de podiumkunsten. Toen werd eindelijk een nieuw sociaal akkoord afgesloten met de overheid, de andere vakbonden en de werkgevers. Dat gebeurde na maandenlange onderhandelingen waarbij de LBC-NVK het voortouw had genomen. In het nieuwe akkoord krijgen de tijdelijke werknemers in de sector een belangrijke plaats.

“Eindelijk”, zegt een tevreden Ine Hermans, vakbondssecretaris van de LBC-NVK. “Dat de talrijke tijdelijke werknemers nu ook recht hebben op een eindejaarspremie, is zonder meer historisch te noemen. Of je wel of geen recht hebt op deze premie, hangt voortaan niet langer af van de duur van je contract.”

Het sociaal akkoord dat werd afgesloten, bestaat uit drie grote luiken. Zo zal de koopkracht worden verhoogd, staat de verbetering van de kwaliteit van de werkomstandigheden op het programma en wordt er geïnvesteerd in infrastructuur. Ine: “In 2019 stijgt de eindejaarspremie met 250 euro, in 2020 wordt de huidige eindejaarspremie (451,01 euro) bedrag méér dan verdubbeld. Iedere medewerker zal per gewerkte dag in een gesubsidieerde kunstenorganisatie een eindejaarspremie opbouwen. Omdat werknemers vaak verschillende werkgevers hebben, zal de premie worden uitbetaald door het sociaal fonds podiumkunsten. Het systeem van de ecocheques valt vanaf 2019 weg. Bovendien wordt het actieplan rond grensoverschrijdend gedrag voort uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij we inzetten op preventie, opvang en extra ondersteuning.”

Eindejaarspremie gaat naar omhoog

Betere combinatie werk-privéleven

Door een doorgedreven loopbaanbeleid moet ook de kwaliteit van jobs en bij uitbreiding de hele loopbaan erop vooruit gaan. “Goede werkomstandigheden zijn cruciaal, in elke levensfase. Daarom zullen we cao’s afsluiten die de combinatie van werk en privéleven vergemakkelijken, onder meer over het tijdskrediet, landingsbanen en SWT (het vroegere brugpensioen). We maken ook duidelijke afspraken over stageplaatsen en er komt een betere begeleiding van starters. Organisaties zullen maatregelen moeten nemen om de hoge werkdruk aan te pakken.”
Een ander aandachtspunt in het sociaal akkoord was de correcte verloning voor de vele tijdelijke medewerkers en kunstenaars, met inbegrip van de zelfstandige medewerkers. “Zij hebben natuurlijk ook recht op een eerlijke, juiste verloning. Daarom maken we een richtlijn over de minimumvergoeding voor zelfstandigen. We bekijken ook hoe we die vergoedingen kunnen garanderen voor kunstenaars die niet onder het arbeidsrecht vallen.”

Sociaal overleg
Ine Hermans, vakbondssecretaris LBC-NVK, tekent het sociaal akkoord

In het akkoord werden ook initiatieven over sociaal overleg opgenomen. “We onderhandelen volop voort om met sociaal overleg te starten in organisaties waar nu nog geen overlegorganen bestaan”, verduidelijkt Ine. “We zetten alles op alles om ook losse medewerkers te betrekken bij dit sociaal overleg.”

Auteur: Tom Van Aken| Foto: BelgaImage