Werknemers bij- en omscholen?

Ronkende verklaringen volstaan niet, zegt de vakbond

Volgens de werkgeversorganisatie van de technologiesector, Agoria, zullen robots en digitalisering tussen nu en 2030 heel wat jobs uitschakelen. “Maar voor elke baan die sneuvelt zullen wij er vier nieuwe creëren”, beweert Marc Lambotte van Agoria. Hij pleit voor het bij- en omscholen van werknemers. Dat treft, want de vakbond dringt al langer aan op de oprichting van een ’transitiefonds’ dat werknemers kan begeleiden wanneer ze hun job kwijtspelen door de digitalisering.

Volgens Agoria zal heel wat handenarbeid onder druk komen tussen nu en 2030. Maar er zullen ook veel jobs bijkomen: in de ICT, in het onderwijs, in zorg en verzorging. “We moeten werknemers bijscholen zodat ze hun vaardigheden op peil kunnen houden”, vindt Lambotte. “Anders werknemers zullen zich moeten omscholen via opleidingen die soms tot 18 maanden kunnen in beslag nemen.” Volgens de man van Agoria moeten overheden en bedrijven aan iedereen de kans geven om zich bij of om te scholen.
“Wie zijn wij om dit tegen te spreken?”, reageert Jeroen Vandamme van de LBC-NVK. “In de Dienstensectoren (paritair comité 200) heeft de vakbond al herhaaldelijk aangeboden om werk te maken van een transitiefonds. Tot op heden blijft het aan werkgeverskant vooral bij ronkende verklaringen. Waar wachten ze op?”

Transitiefonds

Zelfs het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) toonde zich uiteindelijk voorstander van een transitiefonds. “Wij vinden het prachtig dat werkgeversorganisaties pleiten voor bij- en omscholing van werknemers”, stelt Jeroen. “We willen zeer graag afspraken maken. Niemand zal ons het verwijt kunnen maken dat de vakbond geen spijkers met koppen wil slaan. Het tegendeel is waar.”
Volgens de vakbond kan een transitiefonds inzetten op vorming, zorgen voor begeleiding richting nieuwe jobs en ondersteunende maatregelen voorzien voor werkgevers die nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. Zo’n fonds kan solidair worden gefinancierd door alle werkgevers uit een sector. De sociale partners moeten streven naar duurzame tewerkstelling en bewerkstelligen dat niemand een vogel voor de kat is op onze arbeidsmarkt.

Ondertussen in PC 200

In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, zitten de onderhandelingen over een nieuw vormingsakkoord spijtig genoeg vast. Het gemeenschappelijk vakbondsfront ijvert voor een ruimer recht op vorming voor alle bedienden in de sector én een beter beleid van bedrijven op het vlak van vorming en opleiding. De vakbonden dringen aan op een ambitieus vormingsakkoord en willen dat de vormingsinstelling CEVORA meer armslag krijgt.
“Als we vergelijken met het buitenland, zien we dat er in ons land te weinig wordt geïnvesteerd in vorming en opleiding op de werkvloer”, vertelt Jeroen. “Het is hoog tijd om stappen vooruit te zetten. Voor PC 200 stellen we aan de werkgevers voor om in 2019-2020 het aantal vormingsdagen op te trekken van 4 naar 5. In 2021-2022 moet er dan een zesde vormingsdag worden aan toegevoegd.”

Auteur: Denis Bouwen | Foto: BelgaImage