Wat extra uitleg over het SWT

Het septembernummer van Ons Recht bracht een artikel over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de toepassing hiervan bij Carrefour. Dat leidde tot vragen en verwarring bij sommige lezers. Die verwarring willen we graag wegnemen.

We leggen even de juiste regelgeving uit. Die komt erop neer dat ‘oude’ werklozen effectief vrijgesteld blijven van elke verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
‘Oude’ werklozen met SWT zijn 1) werknemers die voor de eerste keer vóór 1 januari 2015 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag hebben gevraagd (werklozen met lopend SWT); 2) werknemers die vóór 1 januari 2015 werden ontslagen; 3) werknemers die voor of na 1 januari 2015 zijn ontslagen en werkloze met SWT zijn geworden omdat hun bedrijf werd erkend als ‘onderneming in moeilijkheden’ of als ‘onderneming in herstructurering’.
Voor optie (3) moet de erkenningsperiode wel zijn gestart vóór 9 oktober 2014. Aan het einde van de periode gedekt door de ontslagvergoeding of van de opzeggingsperiode (zonder rekening te houden met eventuele verlengingen van deze opzegging) moet de werknemer kunnen aantonen dat hij 58 jaar oud is of een beroepsverleden van 38 jaar heeft.
‘Oude’ werklozen kunnen ook werknemers zijn die zijn ontslagen na 31 december 2014 en die met SWT gaan op basis van rechten die gebaseerd zijn op de reglementering van vóór 1 januari 2015. Concreet gaat het om het recht op SWT op basis van de voorwaarden die golden in 2012, 2013 of 2014.