LBC-NVK geeft aftrap naar nieuw congres

Vakbond past zich aan in een snel veranderende omgeving

Zowat 350 militanten van de LBC-NVK zakten op 14 september 2018 af naar het fraaie Antwerpse Elisabeth Center, om de aftrap te geven voor de voorbereiding van het nieuwe Congres, op 16 en 17 mei volgend jaar. De kick-off dus.

Onze vakbond wilde in Antwerpen de diverse congresthema’s toelichten. In de komende maanden kunnen de militanten de ontwerpteksten enthousiast bespreken, voorstellen doen, passages veranderen en nieuwe frisse ideeën aankaarten.
Het congresthema ‘Samen voor méér’ slaat op de vernieuwing van onze vakbond. We mikken op meer democratie, meer solidariteit, meer impact en meer dienstverlening. We willen onszelf kritisch bekijken in een wereld die snel en sterk verandert. De digitalisering, sociologische ontwikkelingen, zeer rechtse en neoliberale politiek, radicalisering, de almacht van de media, de internationalisering van regels: kunnen we ons hier vlug genoeg aan aanpassen?
Nog nooit was onze samenleving zo divers. Is de vakbond dat ook? En zo niet, hoe zorgen we dan voor een representatieve besluitvorming en moderne vakbondsstructuren? Hoe kunnen we onze leden meer en beter betrekken en ons democratisch gehalte versterken?

Maak solidariteit weer sexy

Solidariteit is een begrip dat als versleten en oubollig wordt afgedaan. Ten onrechte. Te weinig solidariteit en te weinig collectieve benaderingen bedreigen niet alleen onze sociale zekerheid maar ook het onderwijs, de cultuur, de openbare dienstverlening, de gezondheidszorg. Hoe maken we solidariteit weer sexy? Een uitdaging van formaat.
Meer impact brengt ons bij de syndicale actie. Uiteindelijk zijn de resultaten het belangrijkste. Welke actievorm voor welk doel? Welke strategieën ten aanzien van werkgevers, politiek, Europa maar ook ten aanzien van potentiële partners bij het middenveld, het ziekenfonds, burgerbewegingen, culturele organisaties? Wat is ons palet aan actiemiddelen, en vooral, hoe professionaliseren we onze langetermijnstrategie?

Betere dienstverlening

Meer dienstverlening. De LBC-NVK telt meer dan 10.000 militanten die elk op hun werkvloer het gezicht van onze vakbond zijn. Hoe ondersteunen we hen beter in hun dienstverlenende rol? Maar evengoed: wat verwachten zij van onze dienstverlening voor alle leden? Ook hier is de digitalisering een belangrijke hefboom voor nieuwe vormen van service. We mogen op dat vlak best wat sneller evolueren.
De vier thema’s werden boeiend en fris gepresenteerd dankzij gastsprekers, filmpjes, interviews, sketches, muziek en vooral heel veel enthousiaste deelnemers.

De kick-off gaf velen energie en was ook de start voor de zoektocht naar een nieuwe naam voor onze vakbond. Een vernieuwde organisatie verdient een nieuwe naam. Die nieuwe naam zullen we op het Congres in mei 2019 officieel bekendmaken. Spannend, boeiend en uitdagend wordt dat Congres in ieder geval.

Auteur: Stefaan Decock  | Foto’s: Daniël Rys