Halftijds pensioen mag geen landingsbanen vervangen

Mee onder druk van de vakbonden heeft de minister van pensioenen, de liberaal Daniel Bacquelaine (MR), onlangs bevestigd dat het ‘pensioen met punten’ er deze legislatuur niet komt. Als het aan de vakbond ligt, komt het er nooit. In een interview met Sudpresse lanceerde Bacquelaine meteen een nieuw initiatief: het halftijds pensioen. Compleet nieuw is dat niet want in het regeerakkoord van Charles Michel stond al de mogelijkheid om het pensioen gedeeltelijk op te nemen.

Waarover gaat dit?

Ouderen zouden halftijds het wettelijk pensioen kunnen opnemen en halftijds blijven werken. Het zou dus niet om een deeltijds pensioen gaan zoals oorspronkelijk in het regeerakkoord vermeld. In een 38-urenweek wordt het dus 19 uur pensioen en 19 uur werken.

Wie kan dit opnemen?

De mogelijkheid zou voorlopig alleen worden gegeven aan ambtenaren en werknemers. Het kan ten vroegste vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen. En dat is vanaf 2019 vanaf 63 jaar na een loopbaan van 42 jaar. Wie een lange loopbaan van 44 of 43 jaar kan bewijzen, kan nog op 60 respectievelijk 61 jaar met vervroegd pensioen.

Verschil met landingsbaan?

Bij een deeltijds pensioen zou alleen voor de periode van tewerkstelling nog pensioen worden opgebouwd. Kies je voor een halftijdse landingsbaan? Dan zal je pensioen opbouwen voor de jaren waarin je een uitkering krijgt én uiteraard ook voor de periode van tewerkstelling. Je latere pensioen zal in het tweede geval dus hoger zijn.
Op het eerste gezicht is er niets mis met de invoering van een halftijds pensioen. Mààr de LBC-NVK kan het idee niet aanvaarden als dit halftijds pensioen in de plaats zou komen van landingsbanen. En dat risico zit er toch wel in. Het wordt voor werknemers almaar moeilijker gemaakt om aan het einde van de loopbaan gas terug te nemen.
In het Zomerakkoord beslisten de politici ongegeneerd om de landingsbanen voort af te bouwen door de leeftijd te verhogen naar 60 jaar. Ongehoord want het werktempo stijgt aanzienlijk. Vele werknemers kunnen dat tempo niet volhouden tot aan hun pensioen.

Als aanvulling oké

Landingsbanen zijn een pure noodzaak om werken tot aan het pensioen draaglijk te houden. Het halftijds pensioen is dan ook alleen te aanvaarden als het een aanvulling is voor de huidige eindeloopbaansystemen. Niet als vervanging. Het kan een uitweg zijn voor mensen die net niet aan de voorwaarden voldoen om te kiezen voor een landingsbaan.
Of zo’n halftijds pensioen succes zou hebben is zeer de vraag. Heel wat werknemers, vooral vrouwen, kunnen op 63 jaar zelfs geen 42 werkjaren bewijzen. En kunnen hierdoor nooit met halftijds pensioen gaan!

Bij het ter perse gaan van dit artikel, waren de wetteksten nog niet beschikbaar. De uitvoering van het halftijds pensioen kan nog alle kanten op. Het dossier nu ter sprake brengen, lijkt een slinks manoeuvre van de minister om de aandacht af te leiden van een veel belangrijker debat, namelijk dat over de zware beroepen. We willen absoluut geen partiële besluiten over zware beroepen of deeltijdse pensioenen. De LBC-NVK wil een ernstig debat over het héle eindeloopbaanverhaal. Want dat is onlosmakelijk verbonden met een degelijke pensioenregeling.

Auteur: Chris Van Zeghbroeck | Foto: BelgaImage