Oostenrijkse bevolking tegen 60-urige werkweek

Meer dan 100.000 Oostenrijkers kwamen op 30 juni 2018 op straat om te protesteren tegen de plannen van de regering om de maximale wekelijkse arbeidsduur op te trekken tot 60 uur. Zonder grote trom besliste de (heel) rechtse regering op 14 juni om de huidige arbeidstijd te wijzigen. De regering wilde vooral aan het bedrijfsleven ‘meer flexibiliteit geven’.

Momenteel bestaat een gemiddelde werkweek uit werkdagen van 8 uur, met in totaal 40 werkuren per week. De arbeidstijd uitbreiden is mogelijk als je aan specifieke voorwaarden voldoet. Je mag een systeem van 12 uur per dag en 60 uur per week niet meer dan 24 weken per jaar invoeren. Verder moet je toestemming vragen aan de arbeidsinspectie en op bedrijfsniveau hierover een collectief akkoord afsluiten.

Volgens het voorstel van de regering moet er een flexibelere arbeidstijd komen. Veel werknemers zouden dan 12 uur per dag moeten werken, en 60 uur per week. Afhankelijk van de wil van de werkgever zou zoiets kunnen worden ingevoerd zonder betrokkenheid van de ondernemingsraad en zonder collectieve arbeidsovereenkomst. Er zou dan geen enkele controle meer zijn. Zo zou het uitbetalen van overuren verminderen of zelfs verdwijnen.

De regeringsplannen zijn een rechtstreekse aanval op werknemers, hun gezondheid en hun inkomen. Dit verklaart waarom de Oostenrijkse vakbond er in slaagde om veel burgers te laten manifesteren. De regering had er geen oor naar en besliste op 5 juli dat het voorstel vanaf 1 september van kracht wordt. Maar het verzet is zeker niet gebroken! De Oostenrijkse vakbond beraadt zich over verdere stappen.