De kloof tussen theorie en praktijk

Informatica blijkt erg in trek.

Vorming en opleiding zijn voor de LBC-NVK een prioriteit. In de dienstensector (PC 200) worden al jaren extra inspanningen gedaan om beroepsopleidingen toegankelijk te maken voor alle werknemers. Ze hebben nogal uitgebreide rechten op opleiding: ze hebben opleidingsdagen, ze kunnen kiezen uit diverse gratis opleidingen bij Cevora en als de werkgever geen voorstel voor een opleiding doet, krijgen ze de opleidingsdagen in de vorm van vakantiedagen.

Tot zover de theorie, maar hoe is de praktijk? Om daarachter te komen hield de LBC-NVK een kleine enquête met een stuk of tien vragen. Ruim 26.000 LBC-NVK-leden kregen de enquête en meer dan 500 van hen vulden ze in.
Zo’n 73% weet dat ze recht hebben op opleidingsdagen, maar slechts 54% kent het opleidingsaanbod van Cevora. Er is dus nog volop ruimte om het recht op opleiding bekend(er) te maken. Jouw vakbond doet daarbij een stevige duit in het zakje.

Opleidingen in soorten en maten

Informatica is veruit de populairste opleiding, maar liefst 25% volgde zo’n opleiding. Talen, HR, marketing & communicatie en persoonlijke ontwikkeling scoren zo’n 10%. Uit het hoge percentage van informatica kunnen we afleiden dat werknemers zich voorbereiden op de digitalisering.
Opvallend is het hoge percentage van een ‘pseudo-opleiding’ als training on the job (18%). Je kunt je afvragen welke inhoud hieraan is gegeven. Is ‘training on the job’ veel meer dan een beetje begeleiding bij het uitvoeren van het werk? Of neem een EHBO-opleiding, door 14% gevolgd, die meestal voorgeschreven is door een cao. Zulke verplichte en pseudo-opleidingen mogen niet ten koste gaan van de opleidingsdagen, want zo blijft daar weinig van over. In de lopende cao-onderhandelingen proberen we er iets aan te doen door het begrip opleiding beter te omschrijven.
Wat weten we over het soort opleiding? Zo’n 45% van de opleidingen was extern, dus niet door een bedrijf, maar door anderen zoals Cevora georganiseerd. Er is nog altijd een sterke voorkeur voor  klassikale opleidingen (67%), terwijl niet-klassikale opleidingen, zoals e-learning en zelfstudie een kleine minderheid aanspreekt (6%).

Werkgever zit soms in de weg

Een grote meerderheid van de werknemers ziet opleidingen wel zitten. De meesten waren tevreden over de gevolgde opleidingen (84%) en zouden dan ook graag meer opleidingsdagen willen (79%).

Meer dan eens staat de werkgever het volgen van een opleiding in de weg.

Er is geen gebrek aan motivatie bij de werknemer; de belangrijkste hinderpaal voor het volgen van opleidingen is de werkgever. Opleiding wordt volgens velen niet door de werkgever gestimuleerd (69%). Veel werkgevers doen ook geen voorstel om de opleidingsdagen in te vullen (volgens 81%). En als de werkgever geen initiatief neemt, krijgt slechts 65% van de werknemers de kans om dit zelf te doen. Ondanks alle praatjes dat de werknemer zijn loopbaan zelf in handen moet nemen, krijgt hij hiertoe maar weinig kans.
Het initiatief om opleiding te volgen moet meer bij de werknemer komen te liggen. Opleidingsverlof is een recht, net als andere vormen van verlof. Een mens kan perfect beslissen om op een bepaald moment met vakantie te gaan. Zo zou het ook moeten kunnen voor het volgen van opleidingen.

Auteur: Peter Bakema | Cartoon: Klier