Ongeval tijdens middagpauze … arbeidsongeval?

Tijdens de middagpauze verlaat je de werkplek maar je bezeert je. Is zoiets te beschouwen als een arbeidsongeval?

Marijke besluit om zich tijdens haar middagpauze wat te ontspannen. Ze gaat joggen. Of misschien wandelen, of fitnessen. Maar wat als ze zich daarbij bezeert? Is dit dan wel of geen arbeidsongeval?
Je kan pas van een arbeidsongeval spreken als het ongeval gebeurt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is ‘in uitvoering’ zolang de werkgever zijn gezag kan uitoefenen én zolang de uitvoering van de arbeidsovereenkomst je zogenaamde persoonlijke vrijheid (of privétijd) beperkt.
Een arbeidsongeval moet niet noodzakelijk gebeuren tijdens de werkuren waardoor een ongeval tijdens de pauze-en rusttijden als een arbeidsongeval kan worden omschreven. Maar de aard van de activiteit tijdens de middagpauze is wel van belang.
Middagpauzes zijn in eerste instantie bedoeld om iets te eten en zich te ontspannen. Zo zal je bij een ongeval tijdens de middagpauze verzekerd zijn als je naar een restaurant of een broodjeszaak gaat. Het zelfde geldt wanneer je even langs de winkel loopt om wat boodschappen te doen, een korte wandeling in de buurt maakt of even op een bank van de zon gaat genieten. Uitgebreid shoppen, sporten, met vrienden iets gaan drinken, dat heeft niets met het werk te maken.

Ongevallen tijdens privéuitstapjes worden niet erkend als arbeidsongeval.

Het is belangrijk om de juiste feiten na te gaan. Ook van belang is hoe je het ongeval toelicht in de aangifte: bij een kleine ‘nuance’ zou er al kunnen verschil van mening ontstaan over de vraag of bepaalde feiten nu wel of geen arbeidsongeval waren.
Twee voorbeelden. Even gaan wandelen in een park dicht bij je werkplek. Of uitgebreid gaan fitnessen in een sportclub. In de eerste situatie ben je verzekerd. In het tweede geval niet.
Sporten wordt beschouwd als een privé-activiteit en zal niet verzekerd zijn. Maar als de werkgever bijvoorbeeld georganiseerde sportactiviteiten regelt om het welzijn van de werknemers te bevorderen of het groepsgevoel te versterken, dan sta je wel onder het gezag van de werkgever. En dan ben je dus verzekerd.

Foto: BelgaImage