Wat onze lezers er van denken

Pensioenen (1)

D.L. – OOSTENDE

Wat een gedwee en rap te misleiden volk zijn we toch. Jarenlang krijgen we het idee ingelepeld dat er geen geld genoeg is om de pensioenen te blijven betalen tegen de geldende voorwaarden. Als dat maar genoeg wordt herhaald, neemt de massa deze gedachte over.
Tijdens de jaren 60 en 70 hadden ze, bijvoorbeeld, bij openbare werken centen nodig voor beton. Ze hadden zelf niet het nodige geld en haalden het waar het wel zat. De kas van de pensioenen werd gemolken. Er kwam immers meer geld binnen dan er uit ging. Ondertussen weten we wel beter.
Verander dus niet de pensioenvoorwaarden! Maar vraag het geld terug aan die diensten die het afroomden. Of werd dit geld ontleend zonder voorwaarden?

Pensioenen (2)

S.C. – HELCHTEREN

Als je 47 dienstjaren hebt en de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt is het toch logisch dat je met pensioen gaat. Alle bijkomende jaren zijn dan nutteloos want je pensioen wordt maar berekend op je effectieve 45 jaren.
Als je effectief op pensioen gaat op je 60ste  moet je echter per jaar vroeger 5%  inleveren. Het is natuurlijk wel zo dat je al op je 60ste een vaste maandelijkse uitkering krijgt maar die heb je toch ook verdiend door het feit dat je al meer jaren hebt gepresteerd? Waarom heeft iemand in zo’n situatie dan niet het recht om op zijn 65ste een aanpassing van zijn pensioenbedrag te krijgen?

Pensioenen (3)

M.S. – PER E-MAIL

Ik ben 57 jaar en begin meer en meer me ongerust te maken over mijn pensioen. Ik werk als bediende in de privésector en ben bang dat ik moet opdraaien voor de eisen van de ambtenaren en hun vakbonden. Zelfs voor leerkrachten en politieagenten is er al sprake van een ‘zwaar beroep’, wat volgens mijn bescheiden mening niet juist  is. Als dit ooit doorgedrukt wordt, dan zal ik mijn vertrouwen in de vakbond opzeggen. Ik hoop dat jullie de meerderheid van publieke opinie volgen.

Lonen in de zorgsector

L.M. – PER E-MAIL

Ik heb in Ons Recht van februari 2018 met aandacht het artikel gelezen over de nieuwe functieclassificatie (IFIC) in de zorgsector.  Ik stel me toch vragen over de lonen van sommigen in de zorgsector. Ook bijvoorbeeld over die van opvoeders in de instellingen voor gehandicapten en voor jeugdzorg.

N.v.d.r.

De onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord voor de Non-Profit 2018-2020 (Vlaams Intersectoraal Akkoord of VIA) zitten in de slotfase. De toepassing van de IFIC-functieclassificatie voor de sectoren die nu onder de Vlaamse overheid vallen – ouderenzorg, revalidatieziekenhuizen, centra voor autonome revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen – komt mee aan bod tijdens deze onderhandelingen. Dit dossier zal ook een deel worden van het sociaal akkoord waaraan wordt gewerkt. Sinds de start van de onderhandelingen ijvert de LBC-NVK ervoor om IFIC ook in die sectoren te laten toepassen.


Geconventioneerde arts

V.B. – LUMMEN

Het ziekenfonds CM geeft aan zijn leden de raad om bij het zoeken van een arts hun website te raadplegen en een geconventioneerde arts te zoeken. Anders dreig je te worden verrast door een torenhoge rekening.Mijn zoon vond zo een geconventioneerde plastisch chirurg in Hasselt. Hij betaalde voor een gewone raadpleging 50 euro. Bij inlevering van het ziekenbriefje kreeg hij van het ziekenfonds maar 8,75 euro terugbetaald. Het normale tarief bedraagt 20,75 euro. De plastisch chirurg was dus geconventioneerd maar rekende méér dan het dubbele aan. Toen ik de CM hierover informeerde, luidde het antwoord dat een arts bij een afspraak zelf zijn honorarium mag bepalen.
Hoe is het mogelijk dat een geconventioneerde arts zo van twee walletjes kan eten? Hij verdient aan de CM én aan zijn patiënten. Zo’n egoïstische opstelling betekent een grote belasting voor onze sociale zekerheid.
Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:

Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be