Uitbetaling vakbondspremies

Uitbetaling vakbondspremie

INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

Ben je tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 aangesloten bij de LBC-NVK en ben je tijdens deze periode ook minstens 1 dag tewerkgesteld in een onderneming die valt onder paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek)?  Dan heb je recht op een vakbondspremie van 135 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest wordt naar je thuisadres opgestuurd. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. Is er geen militant beschikbaar? Stuur het attest dan op naar het LBC-NVK-secretariaat in je streek.
Had je eind februari nog geen attest voor de vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan even weten aan jouw vakbond LBC-NVK.
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2018.

METAALSECTOR

In de metaalsector (paritair comité 209) wordt dit jaar een vakbondspremie van 110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli.
De premie wordt betaald aan de gesyndiceerde bedienden en kaderleden die in 2017 werkten in de metaalsector. Onder PC 209 vallen alle metaalbedrijven met een productieactiviteit in België en de studiebureaus die voor die ondernemingen werken. Het gaat niet om garages, carrosseriebedrijven, de metaalhandel of de controleorganismen.
Om recht te hebben op de premie moet je in 2017 ten minste één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf en ten laatste op 1 oktober 2017 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met de bijdrage op het moment van de betaling.
Werkloze bedienden, gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben nog recht op deze vakbondspremie wanneer zij in 2017 minstens één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf (en aan de voorwaarden qua lidmaatschap voldoen).
Bedienden en kaderleden in de metaalsector, aangesloten bij de LBC-NVK, krijgen een formulier. Dat formulier moet je ingevuld terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan het gewestelijke LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. Kreeg je geen formulier, neem dan contact op met het regionale LBC-NVK-secretariaat. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.

NON-FERROMETALEN

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 105 euro. De premie wordt uitgekeerd van 15 april tot 31 juli 2018. Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie.
Om de vakbondspremie in de non-ferrometalen te krijgen moet je in 2017 minstens één maand lang in de sector hebben gewerkt. Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de premie als ze in 2017 nog minstens één maand lang effectief gewerkt hebben.
De premie geldt alleen als je uiterlijk op 1 april 2018 lid was van de LBC-NVK. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd.
Het geld wordt uitbetaald op basis van een origineel attest dat je ontvangt van de werkgever. Je moet het ingevulde attest bezorgen aan je LBC-NVK-secretariaat.

PAPIER- EN KARTONBEWERKING

Tussen 1 april en 30 juni krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de sector Papier- en Kartonbewerking hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 100 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 januari en 31 december 2017 hebben gewerkt in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 222). Bruggepensioneerden moeten in 2017 minstens 1 maand in dienst zijn geweest. Ook moet je aangesloten zijn bij het ACV en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.