‘De grote Pensioenroof’, een aanrader!

Pensioenexpert Kim De Witte (KU Leuven) heeft eerder dit jaar zijn nieuwe boek ‘De grote pensioenroof’ voorgesteld. Het boek is uitgegeven door EPO. In zijn werk wil De Witte duidelijk maken dat een goed pensioen voor iedereen mogelijk, eerlijk en betaalbaar is.
“Wie zijn leven lang heeft gewerkt en bijgedragen, heeft recht op een degelijk wettelijk pensioen”, stelt De Witte in ‘De grote pensioenroof’. “Dat is een kwestie van eerlijkheid, van respect en van efficiëntie: de wettelijke pensioenen kosten minder en beschermen ons beter tegen verlies en waardevermindering. Er is dringend een ommezwaai nodig. We dienen hoognodig een begin te maken met de geleidelijke verbetering van het wettelijk pensioen op vier grote werven: de leeftijd, het bedrag, de gendergelijkheid en het werkbaar werk.”Televisiemaker en regisseur Jonas Geirnaert tekent voor het voorwoord bij het boek. Hij verwijst daarbij naar de historische evolutie: “Sinds de voltooiing van de eerste twee industriële revoluties aan het einde van de 19de eeuw – met de komst van stoomkracht, motoren en elektriciteit – zijn we als mensheid theoretisch gezien altijd in staat geweest om de hele wereldbevolking te voeden en een menswaardig bestaan te geven. Machines verlichtten de arbeid, motoren de landbouw, verlichting verlichtte… welja alles. En sindsdien – ondertussen staan we anderhalve eeuw verder – zijn de mogelijkheden alleen maar exponentieel toegenomen.”
En Geirnaert gaat voort: “Als iemand u dus probeert te vertellen dat degelijke pensioenen in een land als België onbetaalbaar zijn, hou dat dan in uw achterhoofd. Hetzelfde geldt trouwens voor de gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, steun voor mensen met een beperking, menswaardige gevangenissen, vluchtelingenopvang en ga zo maar verder. Er is welvaart genoeg om het allemaal te bekostigen, meer dan ooit zelfs. Alleen is die welvaart nu wraakroepend onrechtvaardig verdeeld.”