Onlineverkoop leidt tot aangepaste werkuren bij Ikea

Werknemers beslissen zelf of ze in het systeem stappen

Click & collect en online kopen raken meer en meer ingeburgerd. De bedrijven uit de distributie zijn in volle evolutie. Ze willen niet alleen de winkelervaring aangenamer maken voor het cliënteel maar investeren ook opdat klanten aan hun trekken zouden komen wanneer ze via internet willen bestellen of kopen. Ook de meubelketen Ikea is hiermee bezig.

Ikea en andere spelers investeren in de onlineverkoop om hun marktpositie te behouden of versterken. Deze evolutie dwingt hen ook om de arbeidsorganisatie aan te passen en zo klanten snel en efficiënt te kunnen bedienen. Voor de vakbond is het erg belangrijk dat deze trend geen tewerkstelling kost en dat er geen banen verloren gaan bij de distributeurs.
In het licht hiervan hebben de vakbonden eerder dit jaar bij Ikea een cao gesloten. Deze cao bepaalt dat er voortaan bij Ikea vanaf 5.00u kan worden gewerkt, terwijl dat voordien vanaf 6.00u was. ’s Avonds kan er worden gewerkt tot 24.00u (in plaats van 22.00u). Deze veranderingen gelden alleen voor werknemers die logistieke ondersteuning geven.

Geen verplichting

De vakbond tilde er zwaar aan dat werknemers niet zouden kunnen worden verplicht om vroeger of later te werken. Met die eis is ook rekening gehouden in de cao. Er staat namelijk in dat de personeelsleden zelf bepalen of ze al dan niet in het nieuwe systeem stappen. Het komt toe aan de vakbondsafvaardiging om erop toe te kijken dat de afspraken ook worden nageleefd. Er is ook een uitstapregeling voorzien voor wie met het nieuwe systeem wil stoppen.

Genoeg uren

Net als in veel andere distributiebedrijven heeft Ikea ook een aantal kleine arbeidscontracten met niet veel uren. De vakbond kan alleszins niet aanvaarden dat werknemers voor maar enkele uren worden aangesproken, met atypische werktijden. Op dit punt is met de directie overeengekomen dat de werknemers die voor het nieuwe systeem kiezen minstens 6 uur per dag presteren. Dat geeft aan een aantal mensen de kans om het aantal gepresteerde uren uit te breiden en beter te verdienen.
In de cao zijn ook toeslagen voorzien. Die kunnen, als de werknemer dat wenst, worden gebruikt om dus extra verlof te sparen.

Verademing

Kris Peeters werkt bij de Ikea in Zaventem en is LBC-NVK-militant. Hij is vol lof over de cao en spreekt van ‘een verademing voor een bedrijf in volle bloei’. “Sinds 2005 werden onze openingstijden verruimd maar de logistiek was niet gevolgd. Via het akkoord kunnen er nu meer uren worden gepresteerd in de logistiek. Dat was ook hard nodig want onze omzet groeit sterk en ook de e-commerce zit in de lift. Voor ons is het heel belangrijk dat de werknemer zelf uitmaakt of hij in het nieuwe systeem wil meedoen.”
Sommige winkelketens spelen veel te langzaam op de bal. “Bij Ikea leveren we het bewijs dat de vakbond niet ouderwets is en perfect in staat is om mee te gaan in nieuwe trends. Uiteraard waken we erover dat de werknemers ook hun deel van de koek krijgen.”

Auteur: Myriam Nevelsteen en Denis Bouwen | Foto: BelgaImage