Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook:
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be


Rugoperatie

D.L. – Blankenberge

Ik heb onlangs een delicate operatie aan de rug ondergaan. Gelukkig is alles goed verlopen. Al mijn waardering voor het verplegend personeel dat erg attent en professioneel was. Als dat geen zware beroepen zijn, wat dan wel? Deze sector verdient méér waardering van de regering te krijgen. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de gehandicaptenzorg.

Ik kreeg ook een reeks voorschriften om kinesitherapie te volgen in het behandelende ziekenhuis. Prijs per beurt: zo’n 70 euro. Het ziekenfonds betaalt 63 euro en 7 euro is voor de patiënt zelf. Is dat niet veel geld voor maar een uurtje oefeningen? Welk deel van dit bedrag gaat naar wie? Ik heb dit gemeld aan de sociaal assistente van het ziekenfonds, maar daar betalen ze uit zonder vragen te stellen. Naar mijn mening liggen de ‘misbruiken’ zeker niet altijd bij de patiënten of bij de mensen die in de zorg werken. Het verschil tussen wel of niet geconventioneerde artsen zou ook beter moeten worden uitgelegd aan de burgers. Wij betalen als brave burgers zonder ons veel vragen te stellen.

Pensioenmythes

W.C. – per e-mail

Ons Recht van januari 2018 heeft een artikel gepubliceerd waarin docent pensioenrecht Kim De Witte (KU Leuven) pleit voor een forse verhoging van de pensioenuitgaven. Oostenrijk wordt op dat vlak als gidsland aangeprezen: het besteedt 15% van zijn bruto binnenlands product (BBP) aan pensioenen, terwijl België er slechts 10,5% voor veil heeft. “Als dat in Oostenrijk kan, waarom dan niet hier?”, is in het besluit van het artikel te lezen. Het loont de moeite om op die vraag nader in te gaan.

Kan Oostenrijk zich die hoge pensioenuitgaven permitteren omdat de belastingdruk er hoger ligt dan in België? Neen: de belastingdruk, en overigens het geheel van de overheidsinkomsten, zijn er iets minder hoog dan in België. Aanvaardt Oostenrijk misschien een hoger overheidstekort? Ook hier is het antwoord negatief: het Oostenrijks overheidstekort is iets lager dan het Belgische.
Dat de pensioenuitgaven in Oostenrijk in verhouding tot het BBP 4,5 procentpunten meer bedragen dan in ons land, vindt dan ook een verklaring in het lagere niveau van een hele reeks andere overheidsuitgaven. Zo geeft het Alpenland 1,6 procentpunten minder uit aan uitkeringen wegens ziekte invaliditeit, 1,4 procentpunten minder aan onderwijs, 0,7 procentpunt minder aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 0,5 procentpunt minder aan milieuzorg en 0,4 procentpunt minder aan werkloosheidsuitkeringen.
Vinden Ons Recht en Kim De Witte dat België ook op die vlakken het Oostenrijks voorbeeld moet volgen, en dus drastisch de overheidsuitgaven op die domeinen moet beperken? Vinden ze het bijvoorbeeld een goed idee om de onderwijsuitgaven met 1/5 te verminderen, om met die besparing de pensioenen te verhogen? Als dat hun advies zou zijn, verschil ik zeker daarover met hen van mening.

N.v.d.r.
Uiteraard deelt de vakbond de mening van de briefschrijver dat het niet opgaat om het mes te zetten in bepaalde andere overheidsuitgaven zoals die voor ziekte-uitkeringen en onderwijs. Is het dan wel mogelijk om onze wettelijke pensioenen te verhogen? Ja zeker. Dat kan, op voorwaarde dat multinationals en superrijken eerlijke belastingen betalen. Sommige bedrijven en menig superrijke zijn zeer bedreven in het ontduiken en ontwijken van belastingen. Er zijn zelfs bedrijven die haast geen belastingen betalen. Dat is écht niet meer van deze tijd. De vakbond dringt niet voor niets aan op een rechtvaardige fiscaliteit. Maar het zijn wel politieke partijen die dit moeten mogelijk maken en realiseren. En die de politieke wil moeten opbrengen om dit te doen.