Deliveroo, Airbnb, Uber: platform- of roofeconomie?

LBC-NVK Brussel, Beweging.net en ACV Brussel organiseren dit jaar enkele discussieavonden over werken en leven in Brussel. Meer bepaald over werken & de stad in tijden van digitalisering en ‘disruptie’.

‘Help, mijn werkgever is een app!’ is de titel van de eerste avond, op donderdag 26 april 2018.

Waar?  Kaai Café (Kaaitheater Brussel).

Start?  Om 20.00u

Keren we met Deliveroo terug naar het 19de eeuwse stukloon, of dit is gewoon een interessante manier om wat bij te verdienen? Hoe kunnen we zulke spelers inpassen in onze bestaande systemen van sociale bescherming? Zal Airbnb ook in Brussel leiden tot toestanden die de woningmarkt en de leefbaarheid van wijken ontwrichten? Moet de overheid ingrijpen? Creëren de platforms nieuwe groepen van winnaars en verliezers? En kan digitalisering nieuwe vormen van spontane solidariteit en burger-initiatieven zoals Growfunding Brussels aanmoedigen?
Hoofdsprekers zijn Rogier De Langhe (economiefilosoof Ugent) en Dirk Holemans (filosoof bij Oikos). Ook Frederik Lamote (Growfunding Brussels) en Martin Willems (CNE) worden verwacht.

Meer info? Surf naar www.helpmijnwerkgeveriseenapp.be