Vasthouden aan je diploma of minder hoog mikken

Droomjob najagen lukt beter met steun van je ouders

De overstap maken van studeren naar werken doe je niet in 1, 2, 3. Het vergt behoorlijk wat inspanningen om een broodwinning te vinden en te zoeken.

Kies je lukraak voor de eerste de beste kans die zich aanbiedt, of wil je je studie laten lonen? Vasthouden aan je diploma kan betekenen dat je in hetzelfde domein wil werken of dat je wil worden betaald op basis van je diploma. Vasthouden aan je diploma betekent ook dat je pas genoegen neemt met een job als dat diploma naar waarde wordt geschat.
Maar dat is soms wel makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker met een arbeidsmarkt waar de concurrentie heel groot is.
Niet alleen de concurrentie speelt een rol, maar ook de tijd. Hoeveel tijd heb je? Hoe lang kan je het je veroorloven om naar een job uit te kijken? Studenten die meer financiële ondersteuning krijgen van hun ouders zullen waarschijnlijk langer hun droomjob kunnen najagen. Zij die zo vlug mogelijk financieel onafhankelijk willen worden, zullen rapper een baan aanvaarden die buiten hun studiedomein ligt of slechter betaald is.

Het verhaal van Leslie

Leslie (29) wilde na haar studie psychologie liefst als psychologe aan de slag gaan. Na vijf maanden zoeken heeft ze gekozen voor een job in een totaal andere sector, die van de verzekeringen. “Studenten hebben een vals ideaalbeeld”, vindt Leslie. “Je beseft als student niet helemaal dat er voor jouw studie geen rechtstreeks equivalent is op de arbeidsmarkt. Als je studeert, werk je vaak niet toe naar een job, maar bouw je kennis op. Ik wilde op mijn eigen benen staan en financieel onafhankelijk worden. Daarom ben ik in de verzekeringen gaan werken, en niet als psychologe.”
Na haar eerste stevige werkervaring is Leslie wel van job veranderd. Ze had ondertussen meer zelfvertrouwen gekweekt om te solliciteren. “Dankzij die eerste werkervaring wist ik beter wat ik wilde en heb ik mijn loopbaan een andere richting kunnen geven.”

Interieurinrichting

Vera (28) is op zoek gegaan naar een job die volledig in het verlengde lag van haar studie interieurarchitectuur en heeft die job na drie maanden zoeken ook gevonden. “Ondertussen ben ik al meer dan vijf jaar aan het werken en ik hou nog altijd van wat ik doe.”

En wat met jongeren die eigenlijk nog niet weten wat ze professioneel precies willen gaan doen?

Almaar vaker worden functies verloond op basis van hun inhoud en niet op basis van het vereiste diploma. Zo tonen de waarderingscriteria aan van functieclassificatie-deskundigen en van het Instituut voor Functieclassificatie. Je diploma zal dan eerder een invloed hebben op het al dan niet vinden van een job, en niet op de hoogte van je loon. Dat betekent niet dat je minder zal verdienen, maar wel dat andere factoren de hoogte van je loon bepalen.

Is het erg om iets te doen dat niet wordt betaald overeenkomstig jouw diploma?

Wat is het nadeel van iets doen dat minder wordt betaald dan wat je diploma normaal gezien zou opleveren? Dat je minder verdient. Je loon bepaalt natuurlijk mee dat je je gewaardeerd voelt. Maar je goed voelen bij wat je doet is belangrijker dan een hoger loon.

Geluk is belangrijk

Boris (26) formuleert het zo: “Je moet vooral proberen om iets te doen waar je gelukkig van wordt. Ik heb een beroep geleerd en oefen dat nu ook uit. Maar veel mensen van mijn afstudeerjaar zijn iets anders gaan doen omdat ze geen job vonden in ons domein. Zij zijn niet per se ongelukkig.”

Auteur: Sofie Ostyn | Foto: BelgaImage