Uitbetaling vakbondspremie

PC 304 – PODIUMKUNSTEN

Een sectorale vakbondspremie betekent dat lid worden van de LBC-NVK een heel pak goedkoper wordt. Ben je vakbondslid, dan heb je recht op een vakbondspremie als je in 2016 rechtstreeks hebt gewerkt voor een gesubsidieerde organisatie in de sector van de podiumkunsten.
De vakbondspremie bedraagt 65 euro. Dat bedrag wordt bepaald door het aantal aanvragen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke premie. Als je minstens zes maanden lid bent op 30 november 2017, krijg je de volle premie. Ben je minstens drie maanden lid, dan ontvang je de helft. Vakbondslid worden en zijn is zo een stuk goedkoper, de dienstverlening en belangenbehartiging krijg je wel voor de volle 100%.
Als je in 2016 rechtstreeks hebt gewerkt voor een organisatie in de sector van de podiumkunsten, dan heb je ondertussen een attest ontvangen dat moet worden teruggestuurd naar één van onderstaande kanalen:

  • LBC-NVK, t.a.v. Ingrid Janssen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
  • cultuur.lbc-nvk@acv-csc.be
  • je ACV-dienstencentrum
  • je lokale LBC-NVK-kantoor

PC 329 – SOCIOCULTUREEL WERK

In de socioculturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 80 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen.
Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 40 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 oktober 2017 bij de vakbond aangesloten zijn.
Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 01/01/2017 en 31/12/2017.
Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan uw plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaalperiode loopt tot 31 maart 2018.