Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

PENSIOENMYTHES
P.B. – PER E-MAIL

Ik heb met veel aandacht het artikel gelezen waarin professor Kim De Witte 10 mythes over onze pensioenen ontkracht. Voor mij is dit artikel niet ernstig. Het is een tendentieus pamflet van een politicus van de PVDA en een linkse aanval op een rechtse regering.
Zo neemt De Witte Oostenrijk als referentie. Een land met erg soepele voorwaarden en betrekkelijk hoge pensioenen. Het zou veel objectiever zijn om de situatie te vergelijken met andere Europese landen zoals Spanje, Griekenland, Italië, Frankrijk en Nederland.
In alle landen zal 67 jaar trouwens de norm worden voor de wettelijke pensioenleeftijd. Opvallend in Oostenrijk is dat het pensioen voor vrouwen daar amper iets meer is dan de helft van het pensioen voor mannen.

N.v.d.r.
Kim De Witte is in de eerste plaats docent pensioenrecht aan de KU Leuven, en in die hoedanigheid ook één van de gezaghebbende stemmen in het belangrijke debat over onze pensioenen. Hij geeft hierover ook heel wat lezingen. Dat hij in de politiek actief is, doet niets af aan zijn expertise. Er zijn wel meer professoren die zich engageren in de politiek. De vakbonden, het middenveld en diverse politieke spelers vinden het huidige pensioenbeleid vooral geknoei. In het nadeel van werknemers en mensen met een uitkering.
Het was niet de bedoeling een vergelijkende studie te maken. De Witte verwijst vooral naar Oostenrijk als goed voorbeeld en als bewijs dat een pensioenstelsel een stuk ruimhartiger en comfortabeler kan zijn, met een juist en doordacht beleid. Op het vlak van pensioenbeleid kan België nog wel iets leren van Oostenrijk, stelt hij terecht. “Oostenrijkers hebben geen dure en riskante private pensioenfondsen nodig. Hun wettelijk pensioen volstaat voor een goed leven. De totale uitgaven voor sociale zekerheid liggen er hoger en het armoederisico lager. De herverdelende solidariteit is er groter. En dat is de kern van het pensioendebat. Bovendien blijft het stelsel alvast tot 2060 perfect financierbaar. Oostenrijk zit in de Europese top wat de betaalbaarheid betreft, terwijl België achterop hinkt.”
Vanuit sociaal oogpunt lijkt het ons niet echt aangewezen om te gaan kijken naar de situatie in een aantal Zuid-Europese landen, die ongetwijfeld nog minder goed is dan de onze.

GEZONDHEIDSZORG
P.D. – ASSENEDE

Op aanbeveling van mijn huisarts bezocht ik vorig jaar 14 keer een specialist onder wie twee geconventioneerden en twee niet-geconventioneerden. Niet dat ik de keuze had. Voor sommige specialismen is het lang zoeken naar een geconventioneerde dokter. Wie niet geconventioneerd is, mag aanrekenen wat hij wil.
In mijn geval vroegen de betrokken specialisten respectievelijk 140% en 160% van wat een geconventioneerde dokter zou hebben gevraagd. Deze doktersbezoeken kostten me 201 euro uit eigen zak of maar liefst 54% van het honorarium. Ik kan dat betalen maar het verwondert me niet dat veel mensen een doktersbezoek uitstellen of afstellen uit financiële overwegingen. Dat dit later dikwijls een veelvoud aan kosten met zich meebrengt, zal minister Maggie De Block (Volksgezondheid) worst wezen.
Ondertussen werden de werknemers geplaagd door een indexsprong, een loonstop en tal van verdoken nieuwe belastingen zoals de hogere energiefactuur. Het mattheuseffect – wie al veel heeft krijgt nog meer – wordt door deze regering in ere hersteld en versterkt. Ondertussen is België het enige Europese land waar de werknemers erop achteruit gaan. Je moet het als regering maar doen.
Ondertussen betalen we soms het dubbele en meer aan remgeld dan de mensen in onze buurlanden en wordt onze ziekteverzekering steeds minder toegankelijk, zelfs voor de middenklasse. En ondertussen maakt De Block, zelf een dokter, de toegankelijkheid steeds slechter door onverantwoorde prijsverhogingen van geneesmiddelen en door zelfs te verbieden om overschotten gratis ter beschikking te stellen van kansarmen. De Block rijdt uitsluitend voor de farmaceutische industrie en de specialistenlobby. De patiënten tellen niet mee.
Gelukkig woon ik niet ver van de Nederlandse grens waardoor ik veel medicijnen tegen 10% of 20% van de Belgische prijs kan krijgen door even over de grens te wippen. De Block zou miljarden voor de regering én de patiënten kunnen besparen door invoering van het Nederlandse of Australische model (het zogenaamde Kiwi-model). Maar zoals gezegd, voor deze minister zijn de winsten van farma-industrie belangrijker dan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg

RECHTZETTING
Over de pensioenmythes

Het januarinummer van Ons Recht bracht een artikel over 10 pensioenmythes. We gebruikten bewust het woord mythes, want er worden 10 stellingen ontkracht in het artikel. Ook mythe nummer 6 blijft geldig: we moeten wel degelijk langer werken als gevolg van de maatregelen van de liberale regering-Michel. Denk bijvoorbeeld aan de hogere leeftijd om met (vervroegd) pensioen te gaan. Met de gepubliceerde cijfers was wel iets mis, en dat corrigeren we graag: vervroegd pensioen kan in 2018 op 63, 61 of 60 jaar na respectievelijk 41, 42 of 43 loopbaanjaren. Vanaf 2019 kan je met vervroegd pensioen gaan op de leeftijd van 63, 61 of 60 jaar na respectievelijk 42, 43 en 44 loopbaanjaren. Dit betekent dat vervroegd pensioen voor de meeste mensen gewoon onmogelijk wordt!

Auteur: