Altijd digitaal verbonden zijn is ook maar niks

Geplande wet is stapje in goede richting

Check jij je werkmails geregeld na de uren via je smartphone? Ben jij steevast online tijdens vergaderingen? Bel en sms je dikwijls met klanten vanuit de auto? Werk je geregeld door in het weekend en tijdens de vakantie om de stroom van e-mails bij te houden? ICT verzwaart op verschillende manieren de werkdruk én bedreigt tegelijkertijd ook de mogelijkheden om te recupereren in de vrije tijd.

Maar een nieuwe wet maakt het nu bespreekbaar om niet ‘geconnecteerd’ te zijn. De federale minister van Werk, Kris Peeters, is van plan om regels vast te leggen rond e-mailverkeer op het werk en rond ‘digitale deconnectie’. Zeg maar het recht om niet altijd met internet verbonden te zijn. ICT maakt ons leven in veel gevallen aangenamer maar we dreigen ook allemaal harder en langer te werken. En dat leidt tot concentratiestoornissen, inefficiëntie en stress en vergroot het risico op een burn-out.
Met de geplande wet wil de regering werkgevers verplichten om hierover met het personeel te overleggen. De wet heeft de verdienste dat ze de discussie over de risico’s van de digitalisering organiseert en dat maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Het ene bedrijf is het andere niet. Deze nieuwe wet is een aanzet tot overleg maar in tegenstelling tot recente wetgeving in Frankrijk regelt ze niet het recht om ‘digitaal onbeschikbaar te zijn’. Waarover er precies overleg moet zijn, dat zegt de wet niet. Er wordt evenmin verteld waartoe het overleg moet leiden.

Wat kan jij doen?

Het succes van de wet zal dus moeten blijken uit de precieze afspraken op het werk en daar spelen werknemers zelf een rol in. Uit een bevraging van de LBC-NVK bij 700 kaderleden blijkt dat velen vragen om de arbeidstijden na te leven. 80% van de kaderleden vindt dat er nood is aan een gegarandeerde begrenzing van de beschikbaarheid. En meer dan 70% ziet elektronische tijdsopvolging als een manier om aan die begrenzing te werken.
Je hoeft niet te wachten tot de werkgever iets onderneemt. Ga na wat jouw gewoontes zijn rond digitale communicatie en bereikbaarheid tijdens werkvrije momenten. Praat over je ervaringen met je collega’s. Hoe gaan zij om met de stroom van e-mails en met telefoontjes laat op de avond? Neem contact op met je werknemersvertegenwoordiger van de LBC-NVK en breng in kaart wat de uitdagingen zijn rond bereikbaarheid. Ga samen het gesprek aan met de werkgever.

Auteur: Sandra Vercammen | Foto: BelgaImage