Non profit eindejaarspremies 2017

Eindejaarspremie voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever uit de sector met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven op de Nederlandse taalrol + gesubsidieerd (op basis van één van volgende decreten/reglementeringen: het kunstendecreet, de organisaties van beleidsdomein cultuur, jeugd, sport, media, circusdecreet, jeugd- en kinderrechtenbeleid).

Bedrag van de premie

442,17 euro voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer maanden

Toekenningsvoorwaarden
 • minstens 4 maanden in dienst
 • effectieve prestaties of gelijkstellingen tussen 1/1/2017 en 31/12/2017 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft
 • voor deeltijdsen: pro rata
Tijdstip betaling

december 2017

Wie geen recht heeft op een eindejaarspremie wegens contract van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk, ontvangt per gewerkte/gelijkgestelde dag in 2016 een ecocheque van 10 euro en dit met een maximum van 250 euro. Dit maximaal bedrag kan eventueel lager liggen op basis van het beschikbare budget en het aantal rechthebbenden.

Bedrag van de premie
 • Idem opvoedingsinstellingen.
 • Behalve voor werknemers dienstencheques, die hebben de volgende eindejaarstoelage:
 • Variabel gedeelte: 2,5% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 343,19 euro.
 • Vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro.
Toekenningsmodaliteiten
 • Referteperiode 1/1/17 – 30/11/17: iedere gewerkte of ermee gelijkgestelde maand geeft recht op 1/11 van de premie.
 • Deeltijdsen: pro rata
Tijdstip van betaling
 • December.
Bedrag van de premie
 • Variabel gedeelte: 3,52% van brutojaarloon; brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 584,50 euro
Toekenningsmodaliteiten

In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
Deeltijdsen: pro rata

Tijdstip van betaling

December

Bedrag van de premie
 • 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel als je minder gewerkt hebt.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December
Bedrag van de premie

Beschutte werkplaatsen:

 • Productiepersoneel: 87% van maandloon
 • Omkaderingspersoneel: 13de maand (+ septemberpremie van 5,07% van jaarloon (= 12 x bruto-maandloon augustus) – 187,18 euro)

Sociale werkplaatsen:

 • Productiepersoneel: 87% van maandloon juli
 • Omkaderingspersoneel: 131,13 euro + 7,57% van jaarloon (werkelijk loon toegekend in de periode van 1 december vorig jaar tot 30 november dit jaar)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen: pro rata.
 • Referteperiode septemberpremie: 1 september voorafgaand jaar tot 31 augustus dit jaar. Proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
Tijdstip van betaling
 • 13de maand in de Beschutte en eindejaarspremie in de Sociale werkplaatsen: december.
 • Septemberpremie in de Beschutte werkplaatsen: met loon september
Bedrag van de premie
 • Maatschappelijk opbouwwerk: idem opvoedingsinstellingen
 • Integratiecentra: idem opvoedingsinstellingen
 • Andere sectoren sociaal-cultureel werk: 132,81 euro + 5,76% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
 • Doelgroepwerknemers (onder andere WEP-plus): 4,17% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen: pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December
Bedrag van de premie
 • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). Bij de eindejaarstoelage van 2017 komt er extra een eenmalig bijkomend forfaitair bedrag. Het bedrag was bij de afsluitdatum voor publicatie van Ons Recht nog niet bekend.
 • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie.
Bedrag van de premie
 • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). Bij de eindejaarstoelage van 2017 komt er extra een eenmalig bijkomend forfaitair bedrag. Het bedrag was bij de afsluitdatum voor publicatie van Ons Recht nog niet bekend.
 • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie.
Bedrag van de premie
 • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). Bij de eindejaarstoelage van 2017 komt er extra een eenmalig bijkomend forfaitair bedrag. Het bedrag was bij de afsluitdatum voor publicatie van Ons Recht nog niet bekend.
 • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie.
Bedrag van de premie
 • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
 • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie
Bedrag van de premie
 • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
 • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie
Bedrag van de premie
 • 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel als je minder gewerkt hebt.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December

___________________________________________________________

LET OP: zuivere FCUD-werknemers hebben de volgende eindejaarstoelage:

 • Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 343,23 euro
 •  Verminderd met een vast niet-geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro
Bedrag van de premie
 • 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel als je minder gewerkt hebt.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December
Bedrag van de premie
 • 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel als je minder gewerkt hebt.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
 • December

___________________________________________________________

LET OP: zuivere FCUD-werknemers hebben de volgende eindejaarstoelage:

 • Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 343,23 euro
 •  Verminderd met een vast niet-geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro